Bioøkonomi

Bioøkonomi er den ”nye oljen” hvor Hedmark og Innlandet har store ressurser og muligheter. Landbruk og skogbruk er tradisjonelle næringer i vårt område med tilhørende næringsmiddelindustri og treindustri. Utfordringen vi står ovenfor er å ta i bruk ny kunnskap for å utnytte spesielt skogressursene til nye produkter som finkjemikalier, nye materialer og fiskefôr.

Hedmark kunnskapspark (HKP) arbeider for å fremme kunnskapsintensivt næringsliv gjennom innovasjon. Heidner bioøkonomi er et satsningsområde hvor vi mener Hedmark har spesielle muligheter til å lykkes. Navnet Heidner er norrønt for folket som kom til Heidmork eller Hedmark. Heidner bioøkonomi skal skape ny vekst med innovasjon fra våre tradisjoner.

Innen avl, foredling og reproduksjon av dyr, planter og fisk har vi et sterk miljø i Hedmark. Arena Heidner er en klynge av 27 bedrifter og institusjoner med nettopp dette som sitt kjerneområde. Her har deltagerne tatt i bruk ny teknologi og kunnskap slik at Norsk rødt fe, norske griser og laks er konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Norsk genetikk selges nå i stort omfang internasjonalt, og dette er en vekstnæring.

NÅR LOKAL TRADISJON GIR INNOVASJON

Hedmark Kunnskapspark ønsker å bidra til flere økonomisk bærekraftige aktører innen området mat, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser. Opplevelsesaspektet betyr at man har fokus på opplevelse for kunden. I dette ligger det å kunne formidle og skape en ekstraordinær opplevelse. Aktivitet for kundene er viktig i opplevelsesøkonomien, enten dette handler om reiseliv, musikk (festivaler), kulturarv (museer), måltid (nisjemat, matkunst), bildende kunst (utstillinger), arkitektur, design, skiheiser og sykkelstier.

Hedmark er kjent for sine mattradisjoner og for å være landets spiskammer. I tillegg er fylket rikt på naturopplevelser i alt fra ski på vinteren til fiske og jakt om sommeren og fjellferie i Rondane. De siste årene har det også blitt populært med gårdturisme kombinert med matopplevelser.  Fra de rike tradisjonene skaper kreative unge mennesker nye innovative produkter og tjenester. Næringer som jordbruk, skogbruk og husdyrhold har med tiden fått økende utfordringer. Det ligger nye muligheter ved å flytte fokus fra ren råvareleveranse til tjeneste- og opplevelser. Ved å foredle råvarene til salgbare produkter økes merverdi og betalingsvilligheten i markedet.

Matbedrifter med et utviklingspotensial og nye innovasjoner, grupperinger av mindre matprodusenter og reiselivsbedrifter som i samspill med andre aktører ønsker å nå felles mål og strategier faller naturlig inn i vårt arbeid for økt verdiskaping og kommersialisering. HKP ser etter offensive entreprenører med vekstambisjoner som vil utvikle mat- , natur- og kulturbaserte forretningsideer frem til kommersiell næringsvirksomhet, både med et nasjonalt og internasjonalt potensial. Dessuten er vi interessert i virksomheter som har intensjoner om å vokse og utvikle sitt eksisterende produktspekter inn i nye marked.

BIOSMIA I HAMAR – Senter for markedsdrevet bioinnovasjon

Bionæringen i Hamarregionen har tatt initiativet til et innovasjonssenter i Hamar som har fått navnet BIOSMIA. Bærekraftig landbruksbasert bioøkonomi[1] i Norge er avhengig av utvikling av nye produkter og tjenester for internasjonale marked. Formålet med et senter for markedsdrevet bioinnovasjon er å løse utfordringen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser og vekst innen bioøkonomi. Senteret vil tilby labhotel for hospitering, IPR- og avtalerådgiving og kompetansemegling innen kommersialisering og internasjonalisering. Senteret vil være pådriver for innovasjonsarbeid gjennom markedskartlegging, prosjektutvikling og være en katalysator for nye vekstbedrifter.

Senteret administreres av Hedmark Kunnskapspark og vil være tett koblet til Arena Heidner og eksisterende inkubator for forretningsutvikling. Det vil bli etablert et investorforum der nye bedrifter og investeringsmuligheter presenteres for investorer. Senteret vil bli lokalisert sammen med næringsklyngen og akademia i Biohus i Hamar.