Klekk ut din idé hos oss

Selv de gode idéene må det arbeides mye med før de kan omsettes til forretning. Vi vil jobbe sammen med deg for at ideen din kan bli virkelighet. Kanskje har du nettopp funnet det store gullegget som kan bli en gullgruve av en bedrift. Prosessen med å få realisert de nye idéene kaller vi inkubasjon, og vi har hele tiden en rekke gründere og bedrifter som vi jobber tett sammen med for at de skal lykkes. Hos oss kan du i to år få tett oppfølging på alt fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og plan og ikke minst hjelp til finansiering. Vi jobber både med nye bedrifter som typisk har kun kompetanse og en god forretningidé og etablerte bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester. Idéhavere kan komme fra FoU-miljø, næringslivet eller være gründere som har utviklet forretningsidéen på egenhånd.

Hensikten med inkubasjon er å legge til rette for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor de fleste investorer opplever risikoen som for høy for å investere. På den måten er klekkingen eller inkubasjonen et virkemiddel som øker forutsetningene for videre finansiering i kapitalmarkedet eller fra industrien. Men gjennom inkubasjonen blir man også del av et fellesskap med andre entreprenører som gir både god erfaringsutveksling og et sosialt miljø.