Digital arena

IKT-nettverk: Hedmark Fylke har mange og dyktige IKT bedrifter, og det er hundrevis av arbeidsplasser tilknyttet IKT i fylket vårt. Og kunnskapen i Innlandet er blant det beste i Norge og vil samlet sett kunne utføre alle de oppgaver norsk næringsliv har behov for innen denne industrien. Hedmark Kunnskapspark kan klyngeutvikling og ønsker å bidra med å utvikle et bedriftsnettverk som videre vil kunne føre til en Arenastatus. Et IKT nettverk kan vokse seg stor og sterk i vår region gjennom en bred deltagelse fra næringslivet og det offentlige samt at miljøene i Innlandet innvolverer hverandre og jobber mot samme mål.

Digital arena skal bestå av bedrifter og institusjoner som har digitale verktøy som et sentralt verktøy i sin forretningsdrift. Digital Kreativitet er viktig og blir viktigere framover både innen offentlig- og privat sektor. Fagmiljøene ved Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Gjøvik utdanner mellom 60 og 90 nye studenter hvert år, innen digital kreativitet. Digital arena ønsker å ta en posisjon på dette området med basis i næringslivet, FoU miljøer og nye entreprenører. Dette vil gi nyskapning og næringsutvikling på et høyt nivå. Digital arena har som mål å samle de forskjellige digitale miljøene. Bidra til en bedre innsikt i de forskjellige fagområdene, som igjen vil gi samarbeid på tvers og skape kreative løsninger og økt omsetning gjennom fremtidsrettet bruk av teknologien innen offentlig virksomhet, kunnskapsmiljøer og privat næringsliv. Det handler også om å krysskoble de forskjellige digitale miljøene. For eksempel så kan den tradisjonelle IKT næringen ha god nytte av kompetansen som ligger i spillmiljøet på Hamar. Dette kan igjen føre til en åpen innovasjon og gi bedriftene konkurransefortrinn med nye produkter og tjenester.

Hamar Game Collective HGC: “Skape Norges mest ettertraktede miljø for spillutvikling”. Deltagerne i Hamar Game Collective HGC bringer inn unik kompetanse og har fokus på ulike anvendelser og produkter og tjenester i markedet, men fellesnevneren er digital. Markedspotensialet for produktene innen kreative digitale medier er sterkt voksende. Produkter innen sosiale medier og spillteknologi blir tatt i bruk i nye sammenhenger og er helt nødvendig for at næringslivet skal være fremtidsrettet. Hvert år arrangeres Norwegian Game Conference som setter fokus på nye områder for anvendelse av spillteknologi.

Skjermbilde 2014-06-27 kl. 14.54.28

Trykk på bilde for webside