Heidner Biotek

Norge satser på blågrønn bioteknologi på Hamar

De fleste vet at Hedmark er ett av landets største landbruksfylker med lange tradisjoner innen dyrking av poteter og korn og for husdyrproduksjon – spesielt ku og gris. Det kanskje færre vet er at Hamarregionen er hjem for mange spennende bedrifter som foredler unike gener og benytter bioteknologi til utvikling av innovative produkter og tjenester. Potensialet hos disse bedriftene anses som lovende og bedriftsklyngen har, med Hedmark Kunnskapspark som pådriver, nettopp sikret seg anerkjennelse og langsiktig finansiering gjennom det statlige Arena programmet.

De moderne avlsmetodene som utvikles i Hamar-regionen bidrar til kostnadsbesparende og effektiv produksjon av husdyr, oppdrettsfisk og matplanter. Blant de innovative teknologiene er blant annet nedfrysing av laksemelke og genetisk seleksjon av hardføre jordbærplanter. Dette kalles blågrønn bioteknologi og er viktig for at alle skal få sunn og trygg mat på bordet og for at bonden skal få maksimalt utbytte av sine ressurser. Når tradisjon kombineres med unik kompetanse og tilgang på råvarer utvikles helt ny teknologi og spennende vekstbedrifter. Grunnlaget er lagt innen norsk landbruk, men teknologien og kompetansen markedsføres og selges internasjonalt.

Bioteknologiklyngen i Hamarregionen gir allerede solid sysselsetting og gode inntekter, og Hedmark Kunnskapspark jobber for at dette skal forsterkes ytterligere. Formålet med å formalisere bedriftsnettverket Heidner er å ta ut innovasjonspotensialet ytterligere gjennom stimulering til samarbeid mellom bedriftene, med Høgskolen i Hedmark og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Arena-midlene gjør det mulig å realisere mange av planene Heidner har for ytterligere vekst i næringen, blant annet ved å etablere et innovasjonssenter, Biosmia. Dette skal sikre god dynamikk i samarbeidsprosjektene. Det er etablert et styre som består av representanter for deltakerne. Hedmark Kunnskapspark fungerer som sekretariat for Heidner med Anders T. Øfsti som Klyngeleder.