Våre Tjenester

Noe av det aller viktigste Kunnskapsparken jobber med er å hjelpe bedrifter og gründere i fylket med å lykkes. Som kunnskapspark er vi naturligvis mest opptatt av det kunnskapsbaserte næringslivet; dvs. produkter og ideer basert på kunnskap. Men terskelen for å kalle noe ’kunnskapsbasert’ næringsliv er ikke nødvendivis så høy som du kanskje tror. Det behøver slett ikke å være resultater av universitet- eller høyskoleforskning. Mange av de bedriftene vi jobber med har for eksempel ervervet seg sin kompetanse og kunnskap gjennom erfaring.

RådgivningInkubatorbedrift?Subsidiert kontorplassFinansieringEU-prosjektPatenter og IPRFOU-støtteKompetanse