Avgjørelsen er tatt, nå starter det!

Knut Løvlien først ut med røyefjøs i regionen. Og blir det som han ønsker, kommer det årlig 325 tonn innlandsrøye ut av gardbruker Løvlien sitt anlegg. Les hele saken i Østlendingen.

Fakta om Arctic Red avlsprogram.

Gardbruker Knut Løvlien, Rena

Påskehilsen fra oss i Hedmark Kunnskapspark

HKP er månedens bedrift

Skjermbilde 2015-02-04 kl. 13.00.51

Se artikkel på nho.no

Hedmark Kunnskapspark AS (HKP) er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark.

HKP har hovedkontor i Biohus på Hamar i tillegg til en avdeling på Kongsvinger. Organisasjonen har 13 årsverk. – Vi skal være et kraftsenter for innovasjon, nyetablering og verdiskapende samspill i Hedmark. Medarbeiderne våre jobber aktivt med nettverksbygging og rådgivning til vekstbedrifter, sier Kommunikasjonssjef Dag Arnesen. – Arena Heidner er et eksempel på en klynge som har vist sterk vekst de siste årene og som HKP er sekretariat for. Det er også gledelig å se at vårt arbeid med K+, etablerertjenesten i Kongsvinger, har ført til at kommunen i 2014 er Hedmarks beste gründerkommune, opplyser han.

Fra idé til forretning
HKP erfarer at selv unike idéer må gjennomarbeides godt før de kan omsettes til forretning. – Prosessen med å realisere nye idéer kaller vi inkubasjon. I to år bistår vi gründeremed oppfølging fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og hjelp til finansiering, sier Arnesen. -Hensikten med inkubasjon er å tilrettelegge for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor mange investorer opplever for høy risiko til å investere. -Gjennom inkubasjonen blir bedriftene en del av et fellesskap med andre entreprenører som sikrer erfaringsutveksling i et sosialt miljø. Vi er genuint opptatt av å bidra til nyskapning og vekst i regionen, derfor legger vi ned mye arbeid i å tilrettelegge for dette, sier Arnesen.

Innlandets lakseeventyr
HKP og bionæringen i Hamarregionen har tatt initiativet til et innovasjonssenter i Hamar som har fått navnet BIOSMIA. Senteret drives av HKP. – Bærekraftig landbruksbasert bioøkonomi i Norge er avhengig av utvikling av nye produkter og tjenester for det internasjonale markedet. Formålet med et senter for markedsdrevet bioinnovasjon er å løse utfordringen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser og vekst innen bioøkonomi, sier Arnesen. Et av prosjektene er blant annet et prosjekt for oppdrett av røye. Dette er en næring som vil kunne bli en stor vekstnæring i Norge. -Hedmark har gode naturgitte forutsetninger for å kunne ta del i denne veksten og bli innlandets laksenæring, hevder Arnesen.

NHO -en strategisk samarbeidspartner
HKP har vært medlem av NHO-familien de tre siste årene. –NHO arbeider for arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet. –Bedriftene våre lykkes når NHO lykkes, derfor er det viktig at NHO jobber med å sikre gode rammebetingelser for næringslivet. -NHO er også en pådriver for den regionale Trainee ordningen, Trainee Innlandet. Vi har en Trainee hos oss nå, og vi er veldig fornøyd med å kunne få inn ny kompetanse som bidrar positivt hos oss. Vi håper også at Traineen kan ta med seg kunnskap og erfaring fra oss videre i yrkeslivet, samt være en positiv budbringer for vår region avslutter Arnesen.

Skjermbilde 2015-02-04 kl. 13.16.43

Startup Hamar – noe for deg?

Startup Hamar er stedet for oppstartsbedrifter som driver med alt fra leskedrikker, spillutvikling, IKT til bioteknologi. Vi i Hedmark
Kunnskapspark (HKP) er entusiaster som bidrar med vår erfaring og våre ressurser for å hjelpe flinke gründere.

Du får kontorplass i lokalene hos oss i HKP som er Biohus ved Høgskolen i Hamar. Vi er der for å hjelpe nye bedrifter, og samler alt fra helt ferske gründere til mer erfarne forretningsfolk på ett og samme sted. Det skaper et innovativt miljø hvor man kan dra nytte av hverandres kunnskap og idéer.

Vi kan hjelpe deg med formalitetene rundt det å starte en bedrift, sette deg i kontakt med regnskapsfører, hjelpe deg med å sikre rettigheter til oppfinnelser, varemerker osv.
– Du kan brukes oss som sparringspartner for å finne fram i virkemiddeljungelen, diskutere strategi, forretningsmodell, partnervalg, hvordan presentere deg og bedriften og få kontakt med investorer.

Det å ha et godt nettverk er avgjørende for å lykkes. En bedrift må rekruttere et team av flinke medarbeidere, skaffe seg partnere for FoU, salg og markedsføring og kanskje også produksjon. Men kanskje viktigst er det å finne fram til de som kan finansiere bedriften både fra offentlig og privat sektor. Vi har gjort det før og vil hjelpe deg.

Les mer på Startup Hamar

Midler til Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Nytt fra Norges forskningsråd – region Innlandet

Utlysning, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) – Norges forskningsråd. Midler til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med tidligst tillatt prosjektstart 1.2.2014 ( BIA ).

Søknadsfrist for BIA er 16. oktober – søker må levere en prosjektskisse i forkant av søknaden, med frist 4. september.

BIA lyser ut inntil 305 mill. kroner totalt over fire år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2014, hvor av ca. 65 mill. kroner planlegges tildelt i 2014.

BIA er en åpen, ikke bransjespesifikk, konkurransearena. BIA egner seg derved godt for bedrifter som ikke dekkes av andre fagspesifikke program. Med dette mener vi at prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial. Prosjektene er initiert av næringslivet, og drivkraften ligger i bedriftenes egne strategier og behov. BIA skiller seg på denne måten fra Forskningsrådets øvrige programmer som retter seg mot spesifikke bransjer eller fag.

Les mer om BIA

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med den regionale representanten i Norsk forskningsråd, Elisabeth Frydenlund.

Mobil: +47 95 98 13 07 – E-post: efr@forskningsradet.no

BlåGrønne Bioteknologi-millioner kan bli dine

Nå er utlysningen på 12.5 millioner kroner til FoU prosjekter innen tema «BlåGrønn Bioteknologi» aktiv!

Regionale forskningsfond sin webside kan du lese mer om hvordan noen av disse pengene kan hjelpe din bedrift eller ditt prosjekt. Det kan søkes om midler til regionale bedriftsprosjekter som adresserer bruk av bioteknologi i kommersialisering og produktutvikling i regionene, basert på samarbeid om utnyttelse av eksisterende kunnskap og generering av ny kunnskap og kompetanse innen sektorene. I forbindelse med utlysningen inviteres det til INFORMASJONSMØTE BioHus, Hamar 17. juni kl . 10 – 12. Møtet er gratis. Enkel servering. Påmelding til Beate Ryen Bratgjerd innen 10. juni. Merk e-posten med “Påmelding informasjonsmøte” i emnefeltet.

Bioteknologi er forskning som dreier seg om å lage nye produkter ved å bruke microorganismer, planter eller dyr. Bioteknologi er et nytt ord på en type naturvitenskap som har blitt brukt i flere århundrer. Da det ble bakt brød, brukte folk bioteknologi uten at de visste det. Når man baker brød, tilsetter man gjær for at brødet skal heve seg, og det som skjer, er at en kjemisk prosess begynner som gjør at gjæren begynner å produsere karbondioksid (CO2). Karbondioksiden gjør at brødet hever seg. Bioteknologi har blitt brukt i flere anledninger som f.eks. når man laget øl eller vin, og når man laget ost.
Blå bioteknologi er betegnelsen på bioteknologi som utnytter de ressursene som finnes i havet. Marine arter som fisk, skalldyr og alger har vært brukt som mat eller fôr til alle tider, men kan også gi opphav til enzymer, proteiner eller andre stoffer med stor verdi.
Grønn bioteknologi anvendes i landbruket, hovedsakelig for å øke avlingen av ulike planter, for å gjøre planter motstandsdyktige mot insektangrep, eller for å produsere helt nye produkter ved hjelp av planter.

Blågrønn bioteknologi er viktig for at alle skal få sunn og trygg mat på bordet og for at bonden skal få maksimalt utbytte av sine ressurser. Når tradisjon kombineres med unik kompetanse og tilgang på råvarer utvikles helt ny teknologi og spennende vekstbedrifter.

På Hamar finner du landets kanskje sterkeste miljø innen blågrønn bioteknologi, og gjennom næringsklyngen Heidner har Hamar og Innlandet en visjon om å bli det ledende fagmiljøet innen blågrønn bioteknologi i Norden. Kontakt: Hedmark Kunnskapspark v/ Karianne Eide Longva

 

Jeg har en idé!

Regionale Forskningsfondet Innlandet har lansert et såkalt “mobiliseringstiltak” under navnet “Jeg har en idè!”

Tiltaket skal stimulere til å ta i bruk FoU-baserte metoder for å skape ny kunnskap, og/eller nye eller vesentlig forbedrete produkter, tjenester eller
prosesser. Det kan søkes om støtte på inntil 50 000,- til forprosjekter som krever, eller kan kreve, en forskningsinnsats for å gjennomføres. Idèene må omfatte nye problemstillinger, nye løsninger, nye produkter, nye tjenester, og/eller nye prosesser.

Forprosjektets målsetting skal være å utrede om idèen er mulig å gjennomføre, og hvorvidt prosjektet adresserer reelle behov for nye
løsninger. Prosjektet skal ikke anses et hovedprosjekt, og det forventes at tiltaket skal stimulerer til videre FoU innsats hvis forprosjektet er
vellykket.

Les mer på regionaleforskningsfond.no

JEG HAR EN IDÉ! = LØP OG SØK!

Skattefunn, noe for din bedrift?

SkatteFUNN – noe for din bedrift?

Det ble sendt inn 1971 nye søknader til SkatteFUNN i 2012. Dette er en gledelig økning på 8% siden 2011. Det er nå 3811 aktive prosjekter i SkatteFUNN og dette er det høyeste antallet siden 2006.

Lurer du på om SkattefUNN er noe for din bedrift?  På www.skattefunn.no finner du informasjon om hvordan du søker SkatteFUNN, hva du må legge vekt på i søknaden, og en oversikt over hvem du kan ta kontakt med for å spørre om råd. Les mer →