Den gamle mannen og røntgensynet

Dette er beskrivelsen som Finansavisen gir av den snart 75 år gamle gründeren Terje Melandsø. Terje skulle pensjonere seg, men ideene strømmet på og oppfinnerlysten bragte han ut i full jobb, og vel så det.

Les mer om hva HKP inkubatorbedrift Elop AS jobber med. Finansavisen fra 10. juni.

Web site

Påskehilsen fra oss i Hedmark Kunnskapspark

Fersk bioøkonomistrategi for Innlandet

Visjon: Innlandet – et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge

Strategi

Tredje “Skogen inn i framtida” høstet lovord

Med over 140 tilhørere tilstede på Kongsvinger vartet K+ opp med et variert og interessant program under seminaret om skogen og de mulighetene den gir oss. Høy aktivitet fra salen viser at dette er et tema som virkelig engasjerer. Konferansier, det tidligere NRK debattankeret Erik Wold hadde godt grep og styrte dagen på en meget god måte.

Temaene i år var varierte, og som alltid med et tydelig perspektiv rettet mot næring og innovasjon, og med solid forankring i forskningens verden. I disse tider hvor oljeprisen synker og ny næring må utvikles, har forskningsmiljøene tydeligvis fått bestilling fra sentrale hold om å holde fokus på områder som kan gi nasjonen nye næringer den dagen “ikke fornybare ressurser” tar slutt. I så måte er de lange tradisjonene med TRE og SKOG vi har med utspring i Kongsvingerregionen og Hedmark viktige satsningsområder for å møte det grønne skiftet. Det grønne skiftet er som sagt over oss, og det er ikke en politiker i dette land som ikke har benevnelsen på sine lepper, i tillegg til at bioøkonomien er den nye oljen. Men hvordan skal vi komme oss videre, og få til noe konkret i vår region?

Hedmark Kunnskapspark har konkrete prosjekter og tiltak, og er faktisk godt i gang. Sammen med andre aktører i vår region kan vi klare å knekke de kodene som gjør at vi kan håndtere det grønn skiftet, og sørge for at mulighetene innen bioøkonomien blir noe mer enn bare et strategidokument fra oven. Det må samarbeid, økonomiske muskler og kunnskap til for å skape resultater. Hedmark Kunnskapspark bidrar i dag med Arena Heidner, Biosmia og heltidsansatte bioøkonomer, samt masse kunnskap rundt kommersialisering. Så nå gjelder det bare å samle kreftene og jobbe effektivt med de gode ressursene som er i gang, uten unødvendige forsinkelser på grunn av særinteresser for eget territorium. Tar ikke denne regionen grep nå, så gjør andre det før oss, igjen.

Dag Arnesen, HKP

Skogen inn i framtida, Kongsvinger 24/11

Skogen inn i framtida, Kongsvinger 24/11

Skjermbilde 2015-11-24 kl. 20.52.48

Glåmdalen 25. november

HKP er månedens bedrift

Skjermbilde 2015-02-04 kl. 13.00.51

Se artikkel på nho.no

Hedmark Kunnskapspark AS (HKP) er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark.

HKP har hovedkontor i Biohus på Hamar i tillegg til en avdeling på Kongsvinger. Organisasjonen har 13 årsverk. – Vi skal være et kraftsenter for innovasjon, nyetablering og verdiskapende samspill i Hedmark. Medarbeiderne våre jobber aktivt med nettverksbygging og rådgivning til vekstbedrifter, sier Kommunikasjonssjef Dag Arnesen. – Arena Heidner er et eksempel på en klynge som har vist sterk vekst de siste årene og som HKP er sekretariat for. Det er også gledelig å se at vårt arbeid med K+, etablerertjenesten i Kongsvinger, har ført til at kommunen i 2014 er Hedmarks beste gründerkommune, opplyser han.

Fra idé til forretning
HKP erfarer at selv unike idéer må gjennomarbeides godt før de kan omsettes til forretning. – Prosessen med å realisere nye idéer kaller vi inkubasjon. I to år bistår vi gründeremed oppfølging fra det praktiske med å etablere en bedrift, sikring av rettigheter, utvikling av forretningsmodell og hjelp til finansiering, sier Arnesen. -Hensikten med inkubasjon er å tilrettelegge for en positiv verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor mange investorer opplever for høy risiko til å investere. -Gjennom inkubasjonen blir bedriftene en del av et fellesskap med andre entreprenører som sikrer erfaringsutveksling i et sosialt miljø. Vi er genuint opptatt av å bidra til nyskapning og vekst i regionen, derfor legger vi ned mye arbeid i å tilrettelegge for dette, sier Arnesen.

Innlandets lakseeventyr
HKP og bionæringen i Hamarregionen har tatt initiativet til et innovasjonssenter i Hamar som har fått navnet BIOSMIA. Senteret drives av HKP. – Bærekraftig landbruksbasert bioøkonomi i Norge er avhengig av utvikling av nye produkter og tjenester for det internasjonale markedet. Formålet med et senter for markedsdrevet bioinnovasjon er å løse utfordringen og bidra til etablering av nye arbeidsplasser og vekst innen bioøkonomi, sier Arnesen. Et av prosjektene er blant annet et prosjekt for oppdrett av røye. Dette er en næring som vil kunne bli en stor vekstnæring i Norge. -Hedmark har gode naturgitte forutsetninger for å kunne ta del i denne veksten og bli innlandets laksenæring, hevder Arnesen.

NHO -en strategisk samarbeidspartner
HKP har vært medlem av NHO-familien de tre siste årene. –NHO arbeider for arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet. –Bedriftene våre lykkes når NHO lykkes, derfor er det viktig at NHO jobber med å sikre gode rammebetingelser for næringslivet. -NHO er også en pådriver for den regionale Trainee ordningen, Trainee Innlandet. Vi har en Trainee hos oss nå, og vi er veldig fornøyd med å kunne få inn ny kompetanse som bidrar positivt hos oss. Vi håper også at Traineen kan ta med seg kunnskap og erfaring fra oss videre i yrkeslivet, samt være en positiv budbringer for vår region avslutter Arnesen.

Skjermbilde 2015-02-04 kl. 13.16.43

Fredagshilsen fra Heidner

Skjermbilde 2015-01-16 kl. 13.35.08

Med dette nyhetsbrevet fra Arena Heidner ønsker vi å dele nyheter om aktiviteter i Heidner og spennende nytt fra medlemmene. Gi oss gjerne tips om nyheter vi bør skrive om.

Hedmark Kunnskapspark fungerer som sekretariat for Arena Heidner hvor det skjer spennende forskning og utvikling i flotte bedrifter med kompetanse i verdensklasse.

Veien til et Teknohus i Hamar

Hedmark Kunnskapspark inviterer til seminar, Biohus, Hamar torsdag 19. februar. Kl. 17:00

Innledning ved Frank Larsen, Adm. Direktør, Hedmark Kunnskapspark

Foredrag: Steinar Stokke: Konsept for utvikling av kunnskapsclustere med eksempler fra Life Science

Paneldiskusjon
Programmet avsluttes med tapas og samvær med diskusjoner.

Hamarregionen har et bioteknologimiljø i sterk vekst. Store deler av miljøet har vært samlet i Biohus siden starten 2004, og dette har vært viktg for å utvikle både bedriftene, biotekstudiet og forskningen ved Høgskolen. Fra 2012 har biotekmiljøet med rundt 30 deltagere hatt klyngestatus som Arena-prosjekt, og ambisjonen er å ta et steg videre som klynge og få NCE status (Norwegian Center of Expertise). HKP har i samarbeid med klyngen også etablert innovasjonssenteret Biosmia som er en tilrettelegger for flere innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi.

For mer om seminaret og påmelding; klikk på bilde under

Skjermbilde 2015-01-30 kl. 10.48.04

Forskerstilling i Hedmark Kunnskapspark

HKP har ledig forskerstilling innen avl av røye. Stillingsannonse

11. august 2014 hadde vi oppstartsmøte i røyeavlsprosjektet. Deltakere fra Geninova, Hedmark Kunnskapspark, Hongsetrøye, Telemarkrøye og Høgskolen i Hedmark hadde en interessant dag der vi gikk gjennom prosjektet og diskuterte forventninger, utfordringer og mål, og ble bedre kjent.

Prosjektet har som mål å legge til rette for avl av røye for oppdrett. Det har frem til i dag ikke vært drevet noen systematisk avl av røye for innlandsoppdrett, og oppdretterne ønsker seg en fisk som er bedre tilpasset oppdrett. Med utgangspunkt i det sterke avlsmiljøet på Hamar som samarbeider gjennom Heidner, mener vi å ha det beste utgangspunktet for gjennom samarbeid med oppdretterne og markedet kunne utvikle en røye tilpasset oppdrett.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Innlandet og prosjektdeltakerne.

Første møte i avlsprosjektet for røye, Arctic Charr På bildet: (f.v) Marte Wetten, Øyvind Nordstrand, Odd Hagen, Jonny Aketun, Olav Bakken, Mads Dorenfeldt Jenssen, Frank Larsen, Kurt Oterhals og Kjartan Østbye.

Første møte i avlsprosjektet for røye, Arctic Charr
På bildet: (f.v) Marte Wetten, Øyvind Nordstrand, Odd Hagen, Jonny Aketun, Olav Bakken, Mads Dorenfeldt Jenssen, Frank Larsen, Kurt Oterhals og Kjartan Østbye