Ringsaker Blad v/ Gaute Freng

Nye sjanser for gardbrukere

LEDER av Gaute Freng, Ringsaker Blad:

Planting av bjørkeskog og oppdrett av røye. Gardbrukere som ønsker å tenke utradisjonelt utfordres av nye tanker. Det er spennende når det dukker opp nye ideer i tradisjonelle næringer, som gjerne har jobbet i samme sporet i mange år. Å fylle opp skogen med bjørk eller fjøset med røye, er definitiv i den kategorien.

Tanken bak bjørk til fordel for gran og furu er ikke helt ny. Den er ikke forkastet tidligere, men den har ikke fått nok oppslutning til at arbeidet har fått nødvendig tyngde. For om avvirkning av bjørk skal bli et reelt alternativt må flere ville det samtidig. Det er helt klare åpenbare kvaliteter i bjørka som kan utnyttes. At det ikke finnes maken til områdene ved Mjøsa for å dyrke fram høykvalitets bjørk, er også et argument. Foreløpig er vegen fram lang. Siden det ikke finnes noe mottaksapparat for effektiv skjæring og høvling av bjørk herover. Naturligvis siden bjørkeskog i denne sammenhengen bare finnes i begrenset omfang.
Kanskje kan den nye treklyngen som er etablert i Innlandet, Norwegian Wood Cluster, bidra til et mottaksapparat for å skape utvikling. Det trengs solide krefter i fødselshjelp her. Treklyngen med solide aktører kan skape resultater.

Hedmark kunnskapspark liker tanken om bjørkeskog ved Mjøsa. De ønsker også at Innlandet skal bli gode på oppdrett av røye. En fisk som kan måle seg med laks og ørret i kvalitet og smak, og med muligheter for god inntjening. Det er ikke noe vegen for at gardbrukere kan etablere røyefjøs på linje med annet husdyrhold. Det er oppdrett og prinsipper for det som gjelder. Det finnes mange offensive gardbrukere i Ringsaker. Men kanskje først og fremst knyttet til kvantitet i tradisjonelt husdyrhold, jordbruk og skogbruk. Det er spennende om lokale gardbrukere også kan bidra til å utvikle nye næringer i landbruket.

Luksusfisk fra skogen

Et nytt norsk fiskeeventyr i sikte! Hedmark Kunnskapspark fortsetter sitt arbeide med å høste ideer og finne nye næringer som skal erstatte de næringer som ikke lenger er bærekraftige eller av naturlige årsaker effektiviseres. Stikkord denne gangen er; Arctic Red.

Skjermbilde 2016-02-12 kl. 08.49.41Skjermbilde 2016-02-12 kl. 08.51.43

Forskerstilling i Hedmark Kunnskapspark

HKP har ledig forskerstilling innen avl av røye. Stillingsannonse

11. august 2014 hadde vi oppstartsmøte i røyeavlsprosjektet. Deltakere fra Geninova, Hedmark Kunnskapspark, Hongsetrøye, Telemarkrøye og Høgskolen i Hedmark hadde en interessant dag der vi gikk gjennom prosjektet og diskuterte forventninger, utfordringer og mål, og ble bedre kjent.

Prosjektet har som mål å legge til rette for avl av røye for oppdrett. Det har frem til i dag ikke vært drevet noen systematisk avl av røye for innlandsoppdrett, og oppdretterne ønsker seg en fisk som er bedre tilpasset oppdrett. Med utgangspunkt i det sterke avlsmiljøet på Hamar som samarbeider gjennom Heidner, mener vi å ha det beste utgangspunktet for gjennom samarbeid med oppdretterne og markedet kunne utvikle en røye tilpasset oppdrett.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Innlandet og prosjektdeltakerne.

Første møte i avlsprosjektet for røye, Arctic Charr På bildet: (f.v) Marte Wetten, Øyvind Nordstrand, Odd Hagen, Jonny Aketun, Olav Bakken, Mads Dorenfeldt Jenssen, Frank Larsen, Kurt Oterhals og Kjartan Østbye.

Første møte i avlsprosjektet for røye, Arctic Charr
På bildet: (f.v) Marte Wetten, Øyvind Nordstrand, Odd Hagen, Jonny Aketun, Olav Bakken, Mads Dorenfeldt Jenssen, Frank Larsen, Kurt Oterhals og Kjartan Østbye