Industriforum 2017 – Kongsvinger

7sterke, i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark, inviterer til Industriforum og Industripub. Vi byr på et bredt og spennende program med mange dyktige foredragsholdere. Nytt av året er at vi satser på et felles forum for alle våre nettverk; produksjon, marked og HR. Et felles forum vil gi oss en enda bedre møteplass for å knytte gode kontakter for fremtiden.

Blant annet får vi møte Bente Sollid Storehaug, Adm.dir. ESV Digital Nordic AS, tema: «Digitalisering – hva innebærer industri 4.0 for deg og din virksomhet?»

PROGRAM

Regionene i Innlandet møttes på Gardermoen

Det er ikke mange regioner som har den samme nærheten til Norges hovedflyplass som Innlandet. Utvidelser på Oslo Lufthavn skaper enorme muligheter. Les mer om konferansen “Nå tar vi Gardermoeneffekten til Innlandet”.

Tredje “Skogen inn i framtida” høstet lovord

Med over 140 tilhørere tilstede på Kongsvinger vartet K+ opp med et variert og interessant program under seminaret om skogen og de mulighetene den gir oss. Høy aktivitet fra salen viser at dette er et tema som virkelig engasjerer. Konferansier, det tidligere NRK debattankeret Erik Wold hadde godt grep og styrte dagen på en meget god måte.

Temaene i år var varierte, og som alltid med et tydelig perspektiv rettet mot næring og innovasjon, og med solid forankring i forskningens verden. I disse tider hvor oljeprisen synker og ny næring må utvikles, har forskningsmiljøene tydeligvis fått bestilling fra sentrale hold om å holde fokus på områder som kan gi nasjonen nye næringer den dagen “ikke fornybare ressurser” tar slutt. I så måte er de lange tradisjonene med TRE og SKOG vi har med utspring i Kongsvingerregionen og Hedmark viktige satsningsområder for å møte det grønne skiftet. Det grønne skiftet er som sagt over oss, og det er ikke en politiker i dette land som ikke har benevnelsen på sine lepper, i tillegg til at bioøkonomien er den nye oljen. Men hvordan skal vi komme oss videre, og få til noe konkret i vår region?

Hedmark Kunnskapspark har konkrete prosjekter og tiltak, og er faktisk godt i gang. Sammen med andre aktører i vår region kan vi klare å knekke de kodene som gjør at vi kan håndtere det grønn skiftet, og sørge for at mulighetene innen bioøkonomien blir noe mer enn bare et strategidokument fra oven. Det må samarbeid, økonomiske muskler og kunnskap til for å skape resultater. Hedmark Kunnskapspark bidrar i dag med Arena Heidner, Biosmia og heltidsansatte bioøkonomer, samt masse kunnskap rundt kommersialisering. Så nå gjelder det bare å samle kreftene og jobbe effektivt med de gode ressursene som er i gang, uten unødvendige forsinkelser på grunn av særinteresser for eget territorium. Tar ikke denne regionen grep nå, så gjør andre det før oss, igjen.

Dag Arnesen, HKP

Skogen inn i framtida, Kongsvinger 24/11

Skogen inn i framtida, Kongsvinger 24/11

Skjermbilde 2015-11-24 kl. 20.52.48

Glåmdalen 25. november