Hedmark fylkeskommune satser stort på næringslivet

Fylkesråd Thomas Breen kunne denne uken komme med en skikkelig gladmelding til potensielle bedrifter i vekstfasen. Fylkesrådet har nemlig bevilget 30 millioner kroner til et såkornfond. Fondet skal bidra til at hardt satsende bedrifter fra Hedmark skal få den drahjelpen de trenger for å ta steget opp og frem mot å bygge et solide fundament og skape flere arbeidsplasser i det private næringsliv. Det pågår samtaler og dialog som fylkeskommunen håper skal ende med at banker og andre finansinstitusjoner bidrar til fondet som har et mål om å ha totalt 60 millioner kroner tilgjengelig for å løfte fylkets næringsliv.

Hør intervju på NRK radio (fra 2:03:35) med fylkesråd Thomas Breen og Adm dir. i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen.

Mer om saken også i avisa Arbeidets Rett.

 

 

Kommentar til saker i OA 26. og 28. januar

Administrerende direktør

Les kommentaren til Frank Larsen, Adm. Dir. i Hedmark Kunnskapspark

KOMMENTAR

Saken: Hedmark Kunnskapspark beskyldes i Oppland Arbeiderblad den 26/1 for “kuppforsøk” innen bioøkonomi.

 

 

 

 

 

 

Saker fra OA

 

NRK følger bioøkonomien i “den nye oljen”

Kan ny «super-røye» fra Østerdalen bli like populær ute i verden som norsk laks?
– Det er en ettertraktet luksusfisk, sier forsker. nrk.no har mer om saken

Arctic Red er navnet på Norges nye avlprosjekt for Arktisk Røye (Salvelinus alpinus). Det 3 årige prosjektet ble startet opp høsten 2014 i regi av Hedmark Kunnskapspark i Hamar, finansiert av Regionalt Forskningsfond Innlandet og prosjektpartnere.

Klikk for reportasje om røyeprosjektet

Klikk for reportasje om røyeprosjektet

Skjermbilde 2016-03-18 kl. 08.48.11

royeforum.no

Potetskrell til allmen nytte

Hør intevju om om forskningsprosjektet “Potet 2020” på NRK

Skjermbilde 2016-03-07 kl. 09.11.54

Hedmark Kunnskapspark har tatt initiativet til et prosjekt som skal se på utnyttelsen av alle nyttige næringsstoffer som ligger i potetskrell. Potetskrell er i dag avfall som ingen utnytter, og det er nettopp dette Hedmark Kunnskapspark gjennom Høgskolen i Hedmark og potetgiganten Hoff på Gjøvik nå skal forske videre på.

Les hele artikkelen på nrk.no

Fakta ”Potet 2020”. Formålet er å skape et nettverk for aktører i potetbransjen i Innlandet.

Poteten er en viktig biomasse i Norge med 300.000 til 350.000 tonn produsert årlig de siste årene. Hedmark er landets viktigste potetfylke, hvor 43 % av Norges dyrkingsareal for potet ligger. Sammen med Oppland sto Hedmark i 2014 for rundt halvparten av landets potetproduksjon, og Hedmark står for 75 % av produksjonen av settepotet. Potetbransjen har samtidig vært igjennom flere magre år med pressede marginer. Verdikjeden for potetproduksjon fra bønder til industriell utnyttelse av restråstoff trenger innovasjon for å skape bedre inntjening og ikke minst vekst.

I Hedmark har det naturlig vært stort fokus på massevirke fra skogen, og industriell utnyttelse av dette. Men Norge og Hedmark har også andre biologiske kilder til restråstoff som kan utnyttes bedre. Mye av restråstoffet fra jordbruket går til fôr, kompostering og gjødsel. Forprosjektet for «Potet 2020» skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt som skal ha innovasjonsfokus og en klar vekstambisjon for potetsektoren i regionen.

Målet er å samle aktørene i verdikjeden til et nettverk med målsetting om å forbedre utnyttelse av poteten som råstoff.

Satser på bioøkonomi

Kongsvinger satser, hele Hedmark skal med!

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser og deres konvertering til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi.

Les mer på wikipedia om definisjonen for bioøkonomi.

Skjermbilde 2015-06-11 kl. 18.38.00