Vårt nettverk

Ingen lykkes med business alene og bedriften er til enhver tid avhengig av mange typer relasjoner for å nå sine ambisjoner. Kunnskapsparken sitter på ett stort nettverk av alle typer samarbeidspartnere som bedriften har behov for gjennom utviklingsløpet. Våre kontakter er både fra offentlige og privat sektor i tillegg til at vi har ett stort internasjonalt nettverk.

Hedmark Kunnskapspark tilstreber spesielt å skape sterke relasjoner med de andre innovasjonsaktørene. Målet er at personer med gode ideer skal få den hjelp de trenger uansett bosted. Et velfungerende nettverk av innovasjonsaktører som aktivt bruker hverandres kompetanse, vil øke antall kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Hedmark. 

De andre innovasjonsaktørene i fylket er førstelinjetjenesten i kommunene, næringshagene, Hedmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Høgskolen i Innlandet, NHO Innlandet, bankene, Ungt Entreprenørskap, Etablereropplæringen VINN og de andre kunnskapsparkene i Innlandet.

Hedmark Kunnskapspark har også ansvar for å følge opp og drifte ulike bedriftsnettverk. Vår jobb er å skaffe bedrifter og gründere nyttige kontakter og å skape gode glideflater for verdifulle samarbeid. Dette gjør vi både ved å koble bedriften direkte til interessante kontakter, og ved å arrangere en rekke gode møteplasser og nettverksarenaer. Kontakt oss gjerne for å lære mer om hvordan vårt nettverk kan hjelpe deg å nå dine mål.