Vår kompetanse

Vi som jobber i Kunnskapsparken er her for å hjelpe deg som vil lykkes med din forretningsidé eller bedrift. Tilsammen har vi mange års erfaring innenfor de fleste fagdisipliner eller forretningsområder bedriften. Naturligvis har vi også selv jobbet i de bransjene som er våre fokusområder; bioteknologi, IKT/spill og mat/opplevelser.

Bioteknologi:
Temaet er sterkt innen bioteknologi med to doktorgrader og en med mastergrad. Vi har forskningserfaring, salgserfaring og en gründer med suksess bak seg. Vi kan kommersialisering av forskningsresultater og internasjonalisering. Teamet har et stort kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, og jobber tett sammen med Høgskolen i Hedmark på områdene undervisning og forskning.

IKT/Spill:
Innen teamet er det erfaring fra ledende IKT-miljøer som IBAS, Telenor, EDB Business partner, Software Innovation, Popcorn og Sparebanken Hedmark. Kompetansen er innen produktutvikling, salg og salgsledelse. HKP har et tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark inne spillutvikling og undervisning. Digital Arena tilbyr å samle digitale aktører og krysskoble fagkompetanse på tvers av bransjer.

Mat og opplevelser:
HKP sine medarbeidere har erfaring fra lokal matutvikling samt landbruks- og fiskerierfaring. HKP har i flere år hatt ansvaret for bedriftsnettverket Innlandsmat. Vi har i tillegg et stort nettverk både innen mat og reiseliv og erfaring fra destinasjonsutvikling.

Entreprenørskap:
Teamet i HKP har solid gründererfaring bak seg. Flere har formell utdannelse innen innovasjonsledelse og hvordan hjelpe andre til suksess. Vi har erfaringer fra alle faser en gründer må igjennom både innen produkt- og tjenestebasert næring. Ikke minst har vi god kompetanse innen finansiering av selskaper.

Forskning og utvikling:
Flere har erfaring både fra offentlig og industriell forskning, både som praktisk utfører og med forskningsledelse. To har arbeidet med forskningsfinansiering og har et godt nettverk i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

Immaterielle rettigheter:
Vi kan patentering gjennom egen erfaring og gjennom å bistå andre. Vi anbefaler utvalgte patentkontor både nasjonalt og internasjonalt for å sikre en bedriftsrettigheter. Vi gjør IPR-evaluering, due diligence og kan være med på arbeid med en IPR strategi. Vi har også erfaring fra designbeskyttelse innenfor IKT, biotek og industri.

Markedsføring og salg:
Teamet har bred erfaring med salg og salgsledelse innen biotekologi, IT, telekom, reiseliv, sport, tekniske tjenester, drift av storkjøkken, rådgivning innen pensjon eiendom og prosjektledelse.  Teamet har jobbet med direkte salg, B2B, internasjonalt salg og kan merkevarebygging, markedskommunikasjon, omdømmebygging, arrangere messer og konferanser. Formell kompetanse innen markedsføring, salg og kommunikasjon.

Økonomi og finansiering:
Innen teamet er det to siviløkonomer og folk med lang erfaring fra bank, revisjon, forsikring og finans. Vi har gjennomført kapitalinnhenting for egne og andres gründerselskap, verdifastsettelser og industrielt salg.

Prosjektledelse:
HKP har mange medarbeidere med erfaring fra prosjektledelse inkludert prosjektsøknader, prosjektetablering og finanseiring. Dette omfatter både nasjonale og internasjonale prosjekter med både offentlig og privat finansiering.

Bedriftsledelse:
Flere medarbeider har erfaring fra bedriftsledelse både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder fra daglig ledelse av små selskap til toppledelse i internasjonale selskap.

Styrearbeid:
Flere i HKP har bred styreerfaring både fra privat og offentlig sektor, og noen har erfaring som styreleder i flere selskap. Noen har også styrekompetansekurs.