Ideen bak HKP

Hedmark Kunnskapspark AS (HKP) er et fylkesdekkende innovasjonsselskap og skal som tilrettelegger og inspirator fornye Innlandet med kunnskapsbaserte vekstbedrifter. HKP har kontorer i Hamar og på Kongsvinger. Selskapet arbeider med  idéer som kan gi nye vekstbedrifter eller økt vekst i eksisterende bedrifter. Vi engasjerer oss i virksomhet som har potensial for betydelig økonomisk vekst.

Målet er å stimulere til økt næringsutvikling, innovasjon og forskning. Hedmark Kunnskapspark AS har virksomhetsområdene bedriftsinkubator, prosjektutvikling og klynge- og nettverksutvikling. HKP mener at mulighetene for utvikling av kunnskapsnæring i Hedmark er best innenfor tre strategiske satsingsområder: bioteknologi , IKT og dataspill, mat og opplevelsesnæring.

HKP samarbeider med andre aktører om utvikling innen fornybar energi og tradisjonell industri. Over halvparten av bedriftsidéene hos HKP i 2011 var innen kunnskapsbasert tjenesteyting, og HKP har derfor hatt et ekstra fokus på denne type næringsutvikling.