Statsbudsjettet – 50 millioner ekstra til innovasjonsarbeidet

Sivas innovasjonsarbeid styrkes med 50 millioner

I budsjettavtalen for 2018 øker Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddet til Sivas innovasjonsaktiviteter, med hovedvekt på inkubasjonsprogrammet.
Budsjettavtalen inngått mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti legger til rette for utvikling av flere innovative og lønnsomme bedrifter.
– Dette er et viktig bidrag til omstilling og vekst i norsk næringsliv. En økning på 50 millioner i tilskudd vil bety etablering av flere vekstkraftige bedrifter for framtiden, samt økt verdiskaping i eksisterende næringsliv, sier Randi Torvik, fagansvarlig for Sivas innovasjonsprogrammer.

Viktig bidrag til omstilling
Inkubasjonsprogrammet har stor effekt i næringslivet. Sivas inkubatorer skapte rekordresultat i 2016, med 30 prosent økning i antall bedrifter som fikk hjelp til utvikling og vekst. Den akkumulerte verdiskapingen i inkubasjonsprogrammet fra 2013 -2015 er på 2,6 mrd.
– Siva har arbeidet målrettet med forbedring og synliggjøring av innovasjonsaktivitetene våre de siste årene. Økningen i budsjettet for 2018 representerer en anerkjennelse av dette arbeidet, og det er vi glade for, sier Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll.

Faktaboks: Hva er inkubasjon?
– Et verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksiterende bedrifter – En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer – Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse – Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv

Kontaktpersoner i Siva: Randi Torvik, fagansvarlig program, mobil 971 49 456 Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon, mobil 922 13 106

Biotown i Fjellregionen

Stor interesse for bærekraftig landbruk. Seminar med 90 deltagere på fantastiske Rønningen gård i Dalsbygda, mange unge bønder deltok. Spennende program og utdeling av nydyrkningspris samt lansering av at Rørosmeieriet trenger lokale økomelk leverandører. Se pressemelding for ytterligere info.

Fv: Nydyrkningsprisen Kjell Ove Oftedal, Kjersti Ane Bredesen og Trond Lund

Fv: Foredragsholdere: Stian Nylend bonde på Vestre Narjordet, Steffen Adler NIBIO, Birgit Tverås Nortura, Lars Morten Rosmo Norges Bondelag, Aina Bartmann Landbrukets Økoløft, Torbjørn Støre bonde på Støre gård, Frank Larsen Hedmark Kunnskapspark og Trond Lund Rørosmeieriet

Skogen i fokus på Kongsvinger

Skogen inn i framtida arrangeres for femte gang den 7. november.

Arrangementet er en del av Biotown 2017 – en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Agenda

Påmelding

HKP inkubatorbedrifter i skuddet

Inkubatorbedriftene LangO og Onsite Security var 2 av de dyktige finalistene som fikk pitche på DnB NXT Innlandet.

LangO er en game changer innenfor språkopplæring på nett, hvor de individuelt tilpasser innhold etter behov, og bl.a. tilbyr live-leksjoner med sertifiserte engelsklærere verden rundt.

Onsite Security leverer morgendagens sikkerhetsløsninger, som igjennom avansert teknologi slukker brann og avbryter innbrudd før de skjer.

DnB NXT Innlandet er en møteplass for gründere og investorer, samt øvrig næringsliv. Her kan man avtale møter med aktuelle investorer, men også møte nye styremedlemmer, nye kunder, nye samarbeidspartnere og ny kunnskap. Arrangementet ble holdt på Lillehammer onsdag 11.10.2017.

Hedmark Kunnskapspark gratulerer finalistene!

Nærmer seg åpning på Tynset 29/8 kl. 11

Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark og Rørosregionen Næringshage flytter sammen i nye lokaler på Tynset.

Les saken i Arbeidets Rett

NB! Vi presiserer en feil i artikkelen. Det er ikke “departementet”, men Hedmark fylkeskommune v/ fylkesråd Thomas Breen som har gjort dette samarbeidet og etableringen i Fjellregionen og Tynset mulig.

MELD DEG PÅ ETABLERERKURS!

Ønsker du å starte bedrift?

Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

Har du en idé du gjerne skulle  testet ut?

Trenger du et nettverk og  noen å diskutere med?

Se hele programmet