Suksess for røyeseminarer på Rena og i Kongsvinger

Vi har blitt reisende i røye – mandag kveld deltok over 60 personer i salen på Rena da Hedmark Kunnskapspark informerte om innlandsoppdrett av røye. Også fullsatt sal tirsdag i Kongsvinger da HKP inviterte til røyeseminar der; sammen kan vi skape et nytt oppdrettseventyr i Innlandet.

Onsdag den 28/6 kl. 12-15 tar vi turen til Brumunddal og Ringsaker. påmelding til tor.rullestad@ringsaker.kommune.no eller dag.arnesen@hkp.no

Lovende samarbeid i gjære

Ikke hver dag en næringshage, Innovasjon Norge og en kunnskapspark setter seg ned for å meisle ut en retning for tett samarbeid til det beste for næringslivet.

Nord Østerdal er stedet hvor de tre aktørene Rørosregionen Næringshage, Innovasjon Norge Innlandet og Hedmark Kunnskapspark blir samlokalisert med en kompetanse og kraft som skal komme næringslivet i regionen tilgode. 1. juli åpner vi det nye kontoret, mer informasjon kommer.

Felles samling på Hamar 22. mai Foto: Dag Arnesen

Rapporten bak Godspakke Innlandet

En bred Allianse av 18 aktører stiller seg bak ønsket om å få gjennomført de 7 tiltakene i Godspakke Innlandet. Pakken som koster 2,6 mrd er antatt samfunnsøkonomisk lønnsom når neddiskontert årlig nåverdi er over 200 mill. kroner – beregnet årlig nytteverdi er på hele 416 mill. kroner.

Analysen er utarbeidet av Geir Berg i Flowchange AS i samarbeid med Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund og Yngve Sjåstad Andreassen i Hedmark Kunnskapspark.

Godspakke Innlandet

Baner vei for gods

I regjeringens forslag til godspakke for Innlandet legges det opp til at Norsenga ved Kongsvinger blir et nav for opplasting av tømmer i Norge. Regjeringen foreslår at en ny tømmerterminal nord for Kongsvinger skal bygges ut og erstatter Norsenga med dagens beliggenhet. Les  hele artikkel i mittkongsvinger.no

Yngve S. Andreassen i HKP/K+ er vår mann på transportløsninger og Godspakke Innlandet.

Nye medarbeidere på Tynset

Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyskapende på Tynset

Hedmark kunnskapspark etablerer seg på Tynset, der Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad er nyansatt for å lede arbeidet med innovasjon og vekst.

”Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet for næringslivet i regionen, og jeg mener vi har fått to kompetente og dyktige medarbeidere til å lede dette arbeidet”, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Hedmark Kunnskapspark er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Dette i nært samarbeid med næringsliv, høyskole- og universitetsmiljøer og virkemiddelapparatet. Les mer →

Grue Næringshage inngår i HKP fra 1/1-17

Grue kommune og Kongsvingerregionen kommer i enda sterkere posisjon fremover når kreftene slås sammen og skaper et slagkraftig miljø for gründeretableringer generelt og for landbruksgründere spesielt. For samtidig som Hedmark Kunnskapspark (HKP) overtar Grue Næringshage, etablerer også HKP sin unike landbruksinkubator i nettopp Kirkenær og Grue. Les mer om saken i Glåmdalen og isolor.no

grue

Hedmark Kunnskapspark etablerer kontor på Tynset

Se oppslag i Østlendingen 1/12-16

Bioøkonomi er viktig og vil bli enda viktigere i den omstillingen Norge er inne i. Det betyr at stadig flere produkter må lages av fornybare biologiske ressurser, og på Innlandet har vi lange tradisjoner for å utvikle produkter fra biomasse. Hedmark Kunnskapspark (HKP) har lenge hatt bioøkonomi som sitt fremste satsingsområde. HKP er initiativtaker for bioøkonomisenteret BioSmia hvor ambisjonen er å være en motor for utviklingen innen feltet på Innlandet. BioSmia skal samle miljøene og aktørene på Innlandet slik at vi sammen kan bli attraktive og skape innovasjonskraft.

Hedmark Kunnskapspark oppretter derfor en avdeling på Tynset for å arbeide med bioøkonomi og næringsutvikling i Fjellregionen. Avdelingen på Tynset skal være en nodé i en struktur som samler de fire regionene i Hedmark. HKP har fra før kontor på Hamar og Kongsvinger og planlegger også et kontor på Elverum. Les mer →

Gründere trenger en god heiagjeng!

Eli Wathne, Rådgiver

Eli Wathne, Rådgiver

Å starte opp egen bedrift er en risiko, og jeg mener det må være mye større rom for å prøve og feile. Ved å få gründerveiledning får man tilgang til kompetanse og erfaring, og man kan også lære av andres feil for å unngå å gjøre de samme feilene. I tillegg bør vi som samfunn ha større respekt for de som prøver og som kanskje ikke lykkes første gang. Man kan gjerne sammenligne det med å lære å gå. Når vi faller lærer vi hva vi skal gjøre annerledes neste gang, og til slutt lykkes vi, sier Eli Wathne med stort engasjement. Les hele artikkelen på Mitt Kongsvinger

Skjermbilde 2016-04-19 kl. 14.40.13