MELD DEG PÅ ETABLERERKURS!

Ønsker du å starte bedrift?

Har du drevet ei stund og trenger påfyll?

Har du en idé du gjerne skulle  testet ut?

Trenger du et nettverk og  noen å diskutere med?

Se hele programmet

Ringsaker Blad v/ Gaute Freng

Nye sjanser for gardbrukere

LEDER av Gaute Freng, Ringsaker Blad:

Planting av bjørkeskog og oppdrett av røye. Gardbrukere som ønsker å tenke utradisjonelt utfordres av nye tanker. Det er spennende når det dukker opp nye ideer i tradisjonelle næringer, som gjerne har jobbet i samme sporet i mange år. Å fylle opp skogen med bjørk eller fjøset med røye, er definitiv i den kategorien.

Tanken bak bjørk til fordel for gran og furu er ikke helt ny. Den er ikke forkastet tidligere, men den har ikke fått nok oppslutning til at arbeidet har fått nødvendig tyngde. For om avvirkning av bjørk skal bli et reelt alternativt må flere ville det samtidig. Det er helt klare åpenbare kvaliteter i bjørka som kan utnyttes. At det ikke finnes maken til områdene ved Mjøsa for å dyrke fram høykvalitets bjørk, er også et argument. Foreløpig er vegen fram lang. Siden det ikke finnes noe mottaksapparat for effektiv skjæring og høvling av bjørk herover. Naturligvis siden bjørkeskog i denne sammenhengen bare finnes i begrenset omfang.
Kanskje kan den nye treklyngen som er etablert i Innlandet, Norwegian Wood Cluster, bidra til et mottaksapparat for å skape utvikling. Det trengs solide krefter i fødselshjelp her. Treklyngen med solide aktører kan skape resultater.

Hedmark kunnskapspark liker tanken om bjørkeskog ved Mjøsa. De ønsker også at Innlandet skal bli gode på oppdrett av røye. En fisk som kan måle seg med laks og ørret i kvalitet og smak, og med muligheter for god inntjening. Det er ikke noe vegen for at gardbrukere kan etablere røyefjøs på linje med annet husdyrhold. Det er oppdrett og prinsipper for det som gjelder. Det finnes mange offensive gardbrukere i Ringsaker. Men kanskje først og fremst knyttet til kvantitet i tradisjonelt husdyrhold, jordbruk og skogbruk. Det er spennende om lokale gardbrukere også kan bidra til å utvikle nye næringer i landbruket.

HKP Tynset medarrangør i Innovasjons Camp

Skogidé stakk av med seieren

Elevene som hadde sett på hvordan man bedre kan utnytte restene fra skogbruket stakk av med seieren og 15.000 kroner under denne ukes store innovasjonscamp på Savalen i Tynset.

– En glimrende ide som løser et stort miljøproblem. En bærekraftig bruk av skog, var noe av det juryen trakk fram da vinneren ble kåret torsdag ettermiddag. Da hadde elevene jobbet med å løse utfordringene siden onsdag ettermiddag, da oppdraget ble avslørt.

Over 70 elever og studenter var denne uken samlet til en stor innovasjonscamp på Savalen i regi av Regionrådet for fjellregionen, Hedmark Kunnskapspark og Ungt Entreprenørskap.

I tillegg deltok lokalt næringsliv som selv presenterte sine egne bioøkonomiske utfordringer, som de gjerne ønsket en løsning på. Næringslivet deltok også som veiledere.

Elevene og studentene fikk i oppdrag å presentere en bioøkonomisk forretningside basert på Fjellregionens naturressurser og næringsliv. Bevarelsene fra de totalt 18 gruppene ble vurdert av en jury bestående av representanter fra både offentlig sektor og næringsliv fra Fjellregionen. Gruppene hadde fem minutter på å presentere sin ide for juryen. Flere resultater under bilde.

VANT: Denne gruppen fra Nord-Østerdal videregående skole på Tynset stakk av med seieren og sjekken på 15.000 kroner. Fra venstre Martin Solvang, fra Tynset, Vegard Kjøllmoen Steien fra Folldal, Margrethe Bjørnstad Græsli fra Tynset og Ruth Elisabeth Grindal fra Tynset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer →

Den gamle mannen og røntgensynet

Dette er beskrivelsen som Finansavisen gir av den snart 75 år gamle gründeren Terje Melandsø. Terje skulle pensjonere seg, men ideene strømmet på og oppfinnerlysten bragte han ut i full jobb, og vel så det.

Les mer om hva HKP inkubatorbedrift Elop AS jobber med. Finansavisen fra 10. juni.

Web site

Regionene i Innlandet møttes på Gardermoen

Det er ikke mange regioner som har den samme nærheten til Norges hovedflyplass som Innlandet. Utvidelser på Oslo Lufthavn skaper enorme muligheter. Les mer om konferansen “Nå tar vi Gardermoeneffekten til Innlandet”.

Full fres i HKP etter påske

Hedmark Kunnskapspark er gjennom K+ (gjengen på bilde), Arena Heidner, Inkubatoren og BioSmia veldig godt i gang etter påske. Prosjektene vi jobber med har positiv fremdrift med konkrete fremdriftsplaner og oppnådde resultater. Våre aktiviteter i blant annet Kongsvingerregionen og Ringsaker har økt spesielt innen industri, noe som er et resultat av at HKP har ansvaret for industriinkubatoren i Hedmark. Det betyr blant annet at det tradisjonsrike “SIVA”-området i Kongsvinger er i ferd med å fylles med nye spennende industribedrifter. Arena Heidner får stadig nye medlemmer, og innen avl, foredling og reproduksjon av dyr, planter og fisk har vi sterke miljøer i Hedmark. Arena Heidner er en klynge av 30 bedrifter og institusjoner med nettopp dette som sitt kjerneområde. Her har deltagerne tatt i bruk ny teknologi og kunnskap slik at Norsk rødt fe, norske griser og laks er konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Norsk genetikk selges nå i stort omfang internasjonalt, og dette er en veldig viktig vekstnæring. BioSmia har med sitt bioøkonomisenter startet offensiven med å utvikle nye innovative prosjekter. For i Innlandet har vi et stort ressursgrunnlag innen jord- og skogbruk, og vi har biobaserte kompetansebedrifter i verdensklasse. BioSmia skal bli en innovasjonsmotor som gjør Innlandet til det foretrukne valget for lokalisering av ny bioindustri, som igjen gir grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser. HKP arbeider også for å få til bedre samferdsel og logistikk. Utbygging av veier og på sikt jernbane gir oss gode rammevilkår for å bygge opp ny bioindustri i hele regionen. BioSmia er representert med noder i Ringsaker, Hamar, Kongsvinger, Våler og Tynset.

Dette og mye mer er hverdagen til Hedmark Kunnskapspark, følg oss videre!