Hedmark fylkeskommune satser stort på næringslivet

Fylkesråd Thomas Breen kunne denne uken komme med en skikkelig gladmelding til potensielle bedrifter i vekstfasen. Fylkesrådet har nemlig bevilget 30 millioner kroner til et såkornfond. Fondet skal bidra til at hardt satsende bedrifter fra Hedmark skal få den drahjelpen de trenger for å ta steget opp og frem mot å bygge et solide fundament og skape flere arbeidsplasser i det private næringsliv. Det pågår samtaler og dialog som fylkeskommunen håper skal ende med at banker og andre finansinstitusjoner bidrar til fondet som har et mål om å ha totalt 60 millioner kroner tilgjengelig for å løfte fylkets næringsliv.

Hør intervju på NRK radio (fra 2:03:35) med fylkesråd Thomas Breen og Adm dir. i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen.

Mer om saken også i avisa Arbeidets Rett.

 

 

Påskehilsen fra oss i Hedmark Kunnskapspark

Fersk bioøkonomistrategi for Innlandet

Visjon: Innlandet – et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge

Strategi

Comming up!

Corroded

Intense, Fast-Paced, Ever-Changing Battles. The ultimate free-for-all online arena brawler. Early Access release on Steam – April 2017. Corroded is the next generation Arena Brawler, which will engulf you in a world where robots, which you control, fight for our amusement.

Produsent av Corroded er HKP inkubatorbedrift Encircle Games

Encircle Games Facebook

Hamar Game Collective

Nye medarbeidere på Tynset

Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyskapende på Tynset

Hedmark kunnskapspark etablerer seg på Tynset, der Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad er nyansatt for å lede arbeidet med innovasjon og vekst.

”Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet for næringslivet i regionen, og jeg mener vi har fått to kompetente og dyktige medarbeidere til å lede dette arbeidet”, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Hedmark Kunnskapspark er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Dette i nært samarbeid med næringsliv, høyskole- og universitetsmiljøer og virkemiddelapparatet. Les mer →

Godspakke Innlandet – ruster oss for konkurranse

Effektive transportsystemer er en forutsetning for utnyttelse av naturressursene, og for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige på markeder i Europa. Godspakke Innlandet er en helhetlig pakke med tiltak på jernbanenettet i Innlandet for å styrke godstransporten på bane. Det er utviklet en brosjyre basert på en rapport som ser på nytteeffekten av godspakke innlandet. Den endelige rapporten vil bli tilgjengelig i nær fremtid.

HKP har ny adresse i Kongsvinger

Hedmark Kunnskapspark og K+ har flyttet til nye lokaler i Kongsvinger sentrum.

Ny adresse er: Markensveien 1B, 2212 Kongsvinger .

Velkommen!

February 2, 2017 by admin | Kategorier: Nyhet |