Avgjørelsen er tatt, nå starter det!

Knut Løvlien først ut med røyefjøs i regionen. Og blir det som han ønsker, kommer det årlig 325 tonn innlandsrøye ut av gardbruker Løvlien sitt anlegg. Les hele saken i Østlendingen.

Fakta om Arctic Red avlsprogram.

Gardbruker Knut Løvlien, Rena

Norsk Røyeforum

Norsk Røyeforum sin webside er relansert i ny drakt og med nytt innhold.

Bakgrunn: Norsk Røyeforum ble opprettet 21.04.2008 og er en interesseorganisasjon som jobber politisk for å bedre vilkår og tilrettelegging for oppdrett av røye og andre ferskvannsarter i Norge. Forumet er basert på frivillig medlemskap, og er åpen for selskap og enkeltmannsforetak som driver fiskeoppdrett. Videre ønsker foreningen engasjerte privatpersoner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner med interesse i å delta i foreningens arbeid, hjertelig velkommen. Grunnet innlandsregionens satsing på landbasert oppdrett av ferskvannsfisk, og de nylig oppstartede røyeprosjektene har Hedmark Kunnskapspark opprettet denne nye websiden for Norsk Røyeforum for å kunne tilby en oppdatert nyhetstrøm og informasjonskilde til medlemmer og andre interesserte. På denne siden vil du finne informasjon om røya som art, avlsprogrammet Arctic Red, oppdrett, forskning, regelverk, røyeoppskrifter og mye mer. Velkommen til Norsk Røyeforum på web!

Skjermbilde 2015-11-06 kl. 11.11.40

 

Investment Forum live 25. sept

Dagen i dag er en stor og spennende dag for to av våre inkubatorbedrifter. Klarer de å få frem sitt potensiale til interesserte investorer i Stockholm?

BidWinTravel og Trysil Superpark er plukket ut som representanter fra Norge til å delta i Nordic Investment Forum.

Tone Yrvum presenterer for Trysil Superpark ca. kl. 11:00, og Irén Carlstrøm i BidWinTravel skal presentere sitt konsept til investorer ca. kl. 12:20, følg med live

Flott mulighet for reiselivsbedrifter i Hedmark

Reiselivsgründere fra Hedmark tatt ut til nordisk kapitalmarkedsdag

Etter en omfattende utvelgelse i de nordiske landene har 13 selskap blitt kvalifisert til Nordic Tourism Investment Forum – reiselivsindustriens nordiske kapitalmarkedsdag. Investeringsobjektene omfatter alt fra store turistanlegg til internettselskap med turismerelaterte tjenester. De mest interessante selskapene vil vises fram for investorer under Nordic Tourism Investment Forum, som går av stabelen i Stockholm den 25. september 2013.

Av fire norske har to selskaper fra Hedmark kvalifisert seg til den nordiske kapitalmarkedsdagen.

Trysil Superpark, Trysil

Trysil Superpark er en helårs opplevelsespark planlagt etablert i Trysil. Til Trysil Superpark skal det utvikles SuperAktiviteter som tar utgangspunkt i aktiviteter og interaksjonsmekanismer som barn, ungdom og voksne er kjent med fra spillverden (Xbox, Playstation, Wii og Nintendo DS) og sosiale medier. Visjonen er å komme fra spill til virkelighet, og det at spillverdenen overføres til konkrete aktiviteter er utgangspunktet for aktivitetene og tilbudet i Trysil Superpark.

BidWinTravel.com, Kongsvinger

Bidwintravel.com er en reiseauksjon på nett der en kan vinne alle typer reiser og opplevelser i mange land. BidWinTravel har skapt en ny distribusjons- og markedsføringskanal for både store og små reiselivs- og opplevelsesaktører. Ledig kapasitet brukes som betaling for markedsføring. Bidwintravel.com garanterer dermed reiseindustrien flere kunder og muligheter for mersalg og økt inntjening. Les mer →

Utvikle attraktive reisemål med ny kunnskap

Hvordan skape lønnsomme reiselivsprodukt gjennom samarbeid og økt kunnskap for å utvikle livskraftige destinasjoner inn i fremtiden? De 4 fondsregionene RFF Innlandet, RFF Nord-Norge, RFF Vestlandet og RFF Agder har gått sammen om utlysning av inntil 12,5 mill kroner til regionale bedriftsprosjekter for å løse noen av utfordringene innen reiseliv og opplevelse.

Les mer om mulighetene på Regionale forskningsfond RFF

Statsråd Vedum ønsker hjelp av Heidner

Landbruksminister Vedum besøkte Heidner-miljøet på Hamar, og ville vite om de kunne øke matproduksjonen i Norge med sine nye forskningsprosjekter. Han fikk kontant svar på at forskningen vil levere bedre produksjonsorganismer som kan øke produksjonen med opp til 20%. Under diskusjonen ble det påpekt at vi med innovasjon i Heidner kan bidra til teknologisalg som kan øke verdens matproduksjon.

Les mer →