Insekter; vår nye fôrprodusent?

Den 11/1 ble det gjennomført en workshop om insektsbioraffineri i Oslo i regi av Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og Arena Heidner. Målet var å samle og koordinere innsatsen på insektsbioraffinerier i Norge. Det ble vist stor interesse og engasjement for temaet med full sal i Nye Landbrukets hus i Oslo.

Det er for tiden betydelig interesse i flere land for å etablere bioraffinerier som benytter insekter for å konvertere organiske sidestrømmer. Insekter konverterer organisk materiale særdeles effektivt. Produktene er fullverdige fôrråvarer som proteinmel med god aminosyreprofil, fett og kitin. Insektsfett er tillatt brukt i fôr i EU i dag. I tillegg er det nylig bestemt at proteinråvaren insektsmel skal tillates i fôr til oppdrettsfisk fra 1. juli 2017. Det forventes også at bruk av insektsmel i kraftfôr til husdyr som svin og fjørfe, blir tillatt på sikt.

Kommersielt er man kommet lengst i Nederland (Protix), Frankrike (Ynsect) og Sør Afrika (AgriProtein). Både Ynsect og AgriProtein har sikret finansiering i 100-millioners klassen den siste tiden.

I Norge er det tatt et betydelig forskningsinitiativ av NIFES med partnere. Av kommersielle initiativ synes det som om Norinsect AS på Møre har kommet lengst, foruten forprosjekt i bioøkonomiklyngen Arena Heidner som har hovedbase i Hamar.

Deltagere på workshop var representanter fra akademia, fôrprodusenter, gründerbedrifter og virkemiddelapparat. Sørafrikanske AgriProtein er en av de ledende selskapene i verden innen dette feltet, og deres representant David Drew fortalte om hvordan de har rigget finansieringen og bygget opp sin produksjonslinje.

David Drew, AgriProtein

David Drew, AgriProtein, Foto HKP

bilde_deltagere-ny

 

Biotown og Fakta på bordet!

biotown-bilde
Bioøkonomi – hva kan det bety for Innlandet?

Bli med og diskuter mulighetene som ligger i en satsing på bioøkonomi og det grønne skiftet. Vi lover foredragsholdere som vil inspirere og utfordre. Velkommen til Biotown 22. september i Hamar kulturhus! Det er fri inngang, men konferansen krever påmelding. Se programmet.

Genredigert mat – Hva er det, og hva vil det bety for deg?

21. september – kvelden før biotown, arrangeres et åpent folkemøte om bruk av genredigering eller CRISPR i norsk matproduksjon. Temaet engasjerer og skaper debatt, og mange venter på hvordan Norge og EU vil forme sitt regelverk innen dette. I Norge sa vi nei til GMO – skal vi si ja til genredigering? Les mer.

Biotown 2016 – don’t miss it

Velkommen til Biotown 2016, en konferanse hvor vi setter søkelyset på mulighetene som ligger i bioøkonomien, inkludert ny industriell utnyttelse av råstoffer fra jordbruk og skogbruk. Bioøkonomi er produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, materialer, farmasøytiske produkter og
bioenergi.
Hamar kulturhus 22. september 2016 – Påmelding: biotown.no
Skjermbilde 2016-07-01 kl. 12.30.13