Insekter; vår nye fôrprodusent?

Den 11/1 ble det gjennomført en workshop om insektsbioraffineri i Oslo i regi av Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og Arena Heidner. Målet var å samle og koordinere innsatsen på insektsbioraffinerier i Norge. Det ble vist stor interesse og engasjement for temaet med full sal i Nye Landbrukets hus i Oslo.

Det er for tiden betydelig interesse i flere land for å etablere bioraffinerier som benytter insekter for å konvertere organiske sidestrømmer. Insekter konverterer organisk materiale særdeles effektivt. Produktene er fullverdige fôrråvarer som proteinmel med god aminosyreprofil, fett og kitin. Insektsfett er tillatt brukt i fôr i EU i dag. I tillegg er det nylig bestemt at proteinråvaren insektsmel skal tillates i fôr til oppdrettsfisk fra 1. juli 2017. Det forventes også at bruk av insektsmel i kraftfôr til husdyr som svin og fjørfe, blir tillatt på sikt.

Kommersielt er man kommet lengst i Nederland (Protix), Frankrike (Ynsect) og Sør Afrika (AgriProtein). Både Ynsect og AgriProtein har sikret finansiering i 100-millioners klassen den siste tiden.

I Norge er det tatt et betydelig forskningsinitiativ av NIFES med partnere. Av kommersielle initiativ synes det som om Norinsect AS på Møre har kommet lengst, foruten forprosjekt i bioøkonomiklyngen Arena Heidner som har hovedbase i Hamar.

Deltagere på workshop var representanter fra akademia, fôrprodusenter, gründerbedrifter og virkemiddelapparat. Sørafrikanske AgriProtein er en av de ledende selskapene i verden innen dette feltet, og deres representant David Drew fortalte om hvordan de har rigget finansieringen og bygget opp sin produksjonslinje.

David Drew, AgriProtein

David Drew, AgriProtein, Foto HKP

bilde_deltagere-ny

 

Biotown og Fakta på bordet!

biotown-bilde
Bioøkonomi – hva kan det bety for Innlandet?

Bli med og diskuter mulighetene som ligger i en satsing på bioøkonomi og det grønne skiftet. Vi lover foredragsholdere som vil inspirere og utfordre. Velkommen til Biotown 22. september i Hamar kulturhus! Det er fri inngang, men konferansen krever påmelding. Se programmet.

Genredigert mat – Hva er det, og hva vil det bety for deg?

21. september – kvelden før biotown, arrangeres et åpent folkemøte om bruk av genredigering eller CRISPR i norsk matproduksjon. Temaet engasjerer og skaper debatt, og mange venter på hvordan Norge og EU vil forme sitt regelverk innen dette. I Norge sa vi nei til GMO – skal vi si ja til genredigering? Les mer.