90 deltagere på seminar om røyeoppdrett

Hedmark Kunnskapspark er overveldet over det store oppmøtet under tirsdagens infomøte på Tynset om røyeoppdrett.

For folk i Fjellregionen benyttet virkelig muligheten til å få et innblikk i det som kan bli en ny stor næring i regionen, og da møtet startet var det over 90 personer på plass i Kompetansesenteret på Tynset. Les mer →

Pressemelding – Oppdrettseventyr!

Pressemelding:

Hedmark Kunnskapspark har siden 2014 drevet et avlsprosjekt kalt Arctic Red ved oppdrettsanlegget som kunnskapsparken driver på Løpet på Rena.  Der er den første generasjonen stamfisk etablert, med røyepopulasjoner fra flere steder i Norge, deriblant fra Rendalen kommune og fra Savalen i Tynset og Alvdal kommuner.

“Dette skal legge grunnlaget for et nytt oppdrettseventyr i Norge, denne gangen i Innlandet, sier Frank Larsen, adm. dir. i HKP.”

Og fra og med 2019 skal rogn fra Rena kunne leveres til nye oppdrettsanlegg i Fjellregionen samt ellers i Innlandet.

Pressekonferanse om nytt oppdrettseventyr!

Hedmark Kunnskapspark (HKP) inviterer i slutten av mai til et åpent møte på Tynset, der deltakerne kan få et innblikk i en ny vekstbransje hvor Fjellregionen kan ta en ledende rolle. Først ut er pressekonferanse torsdag 11/5.

 

 

 

 

 

 

 

Fersk bioøkonomistrategi for Innlandet

Visjon: Innlandet – et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge

Strategi

Populær åpning av BioSmia bioøkonomisenter

Ingen seter var ledige da Hedmark Kunnskapspark inviterte til åpning av BioSmia. Og det var knyttet stor interesse fra politikere, næringsliv og virkemiddelapparat.

Adm. dir. Frank Larsen i HKP ønsket velkommen og kunne fortelle at BioSmia sin rolle er å være en i gang-setter; det vil si å hjelpe næringslivet med å ta ut de ideene de sitter på, for så å få de raskere ut i markedet. Fylkesråd Thomas Breen fulgte opp med si at BioSmia vil bli et viktig koblingsmiljø som skal bidra til å utvikle bioøkonomien i Hedmark. Gratulasjoner og lykkeønskninger kom også fra Arena Heidner v/ Idun Christie, Tretorget v/ Ola Rostad, Høgskolen i Innlandet v/ Morten Ørbeck, Oppland fylkeskommune v/ Aud Hove og Norwegian Wood Cluster v/ Kristin Bjørnstad. Takk også til alle som markerte åpningen med blomster og gaver for anledningen.

Les mer om saken i Hamar Dagblad

 

Åpning av BioSmia

Velkommen til åpning av Biosmia bioøkonomisenter!

Hedmark Kunnskapspark har gleden av å invitere alle interesserte til offisiell åpning av BioSmia bioøkonomisenter den 14. februar kl. 13.00 – 15.00 i Biohus, Holsetgata 22, Hamar. Påmelding til post@heidner.no.

Program:

  • Åpning av BioSmia
  • Taler fra samarbeidspartnere Arena Heidner og Norwegian Wood Cluster
  • Musikalske toner av Erik Lukashaugen og enkel servering

BioSmia er et markedsdrevet bioøkonomisenter med ambisjon om å ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Her er små og store idéer til innovasjon innen bioøkonomi velkomne. Heidner-klyngen har vært blant initativtakerne til senteret og BioSmia utgjør i dag et viktig verktøy for å identifisere og hjelpe til med å løfte fram gode idéer hos klyngens medlemmer.

Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark i Biohus på Hamar og skal videreutvikles med en nodestruktur i Innlandet for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer.

Les mer på biosmia.no. BioSmia kan også følges på Facebook og Twitter.

Kommentar til saker i OA 26. og 28. januar

Administrerende direktør

Les kommentaren til Frank Larsen, Adm. Dir. i Hedmark Kunnskapspark

KOMMENTAR

Saken: Hedmark Kunnskapspark beskyldes i Oppland Arbeiderblad den 26/1 for “kuppforsøk” innen bioøkonomi.

 

 

 

 

 

 

Saker fra OA