Suksess for røyeseminarer på Rena og i Kongsvinger

Vi har blitt reisende i røye – mandag kveld deltok over 60 personer i salen på Rena da Hedmark Kunnskapspark informerte om innlandsoppdrett av røye. Også fullsatt sal tirsdag i Kongsvinger da HKP inviterte til røyeseminar der; sammen kan vi skape et nytt oppdrettseventyr i Innlandet.

Onsdag den 28/6 kl. 12-15 tar vi turen til Brumunddal og Ringsaker. påmelding til tor.rullestad@ringsaker.kommune.no eller dag.arnesen@hkp.no

HKP Tynset medarrangør i Innovasjons Camp

Skogidé stakk av med seieren

Elevene som hadde sett på hvordan man bedre kan utnytte restene fra skogbruket stakk av med seieren og 15.000 kroner under denne ukes store innovasjonscamp på Savalen i Tynset.

– En glimrende ide som løser et stort miljøproblem. En bærekraftig bruk av skog, var noe av det juryen trakk fram da vinneren ble kåret torsdag ettermiddag. Da hadde elevene jobbet med å løse utfordringene siden onsdag ettermiddag, da oppdraget ble avslørt.

Over 70 elever og studenter var denne uken samlet til en stor innovasjonscamp på Savalen i regi av Regionrådet for fjellregionen, Hedmark Kunnskapspark og Ungt Entreprenørskap.

I tillegg deltok lokalt næringsliv som selv presenterte sine egne bioøkonomiske utfordringer, som de gjerne ønsket en løsning på. Næringslivet deltok også som veiledere.

Elevene og studentene fikk i oppdrag å presentere en bioøkonomisk forretningside basert på Fjellregionens naturressurser og næringsliv. Bevarelsene fra de totalt 18 gruppene ble vurdert av en jury bestående av representanter fra både offentlig sektor og næringsliv fra Fjellregionen. Gruppene hadde fem minutter på å presentere sin ide for juryen. Flere resultater under bilde.

VANT: Denne gruppen fra Nord-Østerdal videregående skole på Tynset stakk av med seieren og sjekken på 15.000 kroner. Fra venstre Martin Solvang, fra Tynset, Vegard Kjøllmoen Steien fra Folldal, Margrethe Bjørnstad Græsli fra Tynset og Ruth Elisabeth Grindal fra Tynset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer →

HKP med partnere arrangerer Potato Scandinavia 2017

 

 

 

Så langt er det påmeldt over 50 leverandører til denne møteplassen for distriktets viktigste råvare.

Potato Scandinavia er en skandinavisk møteplass i landbruket spesielt rettet mot poteten. I motsetning til de tradisjonelle maskinutstillingene vil dette være et arrangement som har mer fokus på maskiner i felt.

Eierskap til Potato Scandinavia:

  • Bedre Gardsdrift/Ask media as
  • Norsk Landbruksrådgivning Øst
  • Hedmark Kunnskapspark (prosjektleder)

Når: 17. august, kl. 09 – 18, Grinder Gård i Grue kommune

Påmelding og info, kontakt: asbjorn.holmen@hkp.no

 

 

 

 

Les mer →

Pressemelding – Oppdrettseventyr!

Pressemelding:

Hedmark Kunnskapspark har siden 2014 drevet et avlsprosjekt kalt Arctic Red ved oppdrettsanlegget som kunnskapsparken driver på Løpet på Rena.  Der er den første generasjonen stamfisk etablert, med røyepopulasjoner fra flere steder i Norge, deriblant fra Rendalen kommune og fra Savalen i Tynset og Alvdal kommuner.

“Dette skal legge grunnlaget for et nytt oppdrettseventyr i Norge, denne gangen i Innlandet, sier Frank Larsen, adm. dir. i HKP.”

Og fra og med 2019 skal rogn fra Rena kunne leveres til nye oppdrettsanlegg i Fjellregionen samt ellers i Innlandet.

Pressekonferanse om nytt oppdrettseventyr!

Hedmark Kunnskapspark (HKP) inviterer i slutten av mai til et åpent møte på Tynset, der deltakerne kan få et innblikk i en ny vekstbransje hvor Fjellregionen kan ta en ledende rolle. Først ut er pressekonferanse torsdag 11/5.

 

 

 

 

 

 

 

Fersk bioøkonomistrategi for Innlandet

Visjon: Innlandet – et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge

Strategi

Godspakke Innlandet – ruster oss for konkurranse

Effektive transportsystemer er en forutsetning for utnyttelse av naturressursene, og for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige på markeder i Europa. Godspakke Innlandet er en helhetlig pakke med tiltak på jernbanenettet i Innlandet for å styrke godstransporten på bane. Det er utviklet en brosjyre basert på en rapport som ser på nytteeffekten av godspakke innlandet. Den endelige rapporten vil bli tilgjengelig i nær fremtid.

Populær åpning av BioSmia bioøkonomisenter

Ingen seter var ledige da Hedmark Kunnskapspark inviterte til åpning av BioSmia. Og det var knyttet stor interesse fra politikere, næringsliv og virkemiddelapparat.

Adm. dir. Frank Larsen i HKP ønsket velkommen og kunne fortelle at BioSmia sin rolle er å være en i gang-setter; det vil si å hjelpe næringslivet med å ta ut de ideene de sitter på, for så å få de raskere ut i markedet. Fylkesråd Thomas Breen fulgte opp med si at BioSmia vil bli et viktig koblingsmiljø som skal bidra til å utvikle bioøkonomien i Hedmark. Gratulasjoner og lykkeønskninger kom også fra Arena Heidner v/ Idun Christie, Tretorget v/ Ola Rostad, Høgskolen i Innlandet v/ Morten Ørbeck, Oppland fylkeskommune v/ Aud Hove og Norwegian Wood Cluster v/ Kristin Bjørnstad. Takk også til alle som markerte åpningen med blomster og gaver for anledningen.

Les mer om saken i Hamar Dagblad

 

Åpning av BioSmia

Velkommen til åpning av Biosmia bioøkonomisenter!

Hedmark Kunnskapspark har gleden av å invitere alle interesserte til offisiell åpning av BioSmia bioøkonomisenter den 14. februar kl. 13.00 – 15.00 i Biohus, Holsetgata 22, Hamar. Påmelding til post@heidner.no.

Program:

  • Åpning av BioSmia
  • Taler fra samarbeidspartnere Arena Heidner og Norwegian Wood Cluster
  • Musikalske toner av Erik Lukashaugen og enkel servering

BioSmia er et markedsdrevet bioøkonomisenter med ambisjon om å ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Her er små og store idéer til innovasjon innen bioøkonomi velkomne. Heidner-klyngen har vært blant initativtakerne til senteret og BioSmia utgjør i dag et viktig verktøy for å identifisere og hjelpe til med å løfte fram gode idéer hos klyngens medlemmer.

Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark i Biohus på Hamar og skal videreutvikles med en nodestruktur i Innlandet for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer.

Les mer på biosmia.no. BioSmia kan også følges på Facebook og Twitter.