Store muligheter i Fjellregionen

Fra og med i dag tilbyr Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark og Rørosregionen Næringshage sine tjenester i Nord-Østerdal fra ett samlet kontor på Tynset.

Tirsdag formiddag var det offisiell åpning av samlokaliseringen på Tynset, med over 50 besøkende fra hele Fjellregionen.

  • Dette er første gangen man har fått til en samlokalisering mellom Innovasjon Norge, en kunnskapspark og en næringshage, sier avdelingsleder Mali Hagen Røe i Hedmark Kunnskapspark (HKP), på vegne av de tre aktørene.

I tillegg til Hagen Røe er også Cathrine Fodstad ansatt i HKP Tynset. Kristin Siksjø er Innovasjon Norges nyansatte på Tynset, mens Sigrid M. Jansen leder Rørosregionen Næringshage.

  • Det er mye takket være Thomas Breen og fylkesrådet innsats og finansiering som gjør at samlokaliseringen har blitt en realitet, sier Hagen Røe, Siksjø og Jansen.

    Bra team: Engh, Hagen Røe, Heggem, Siksjø, Breen og Larsen

En realitet

Fylkesråd Thomas Breen sto for den offisielle åpningen på Tynset.

  • Det har vært viktig for meg å få på plass hele virkemiddelapparatet med både SIVA og Innovasjon Norge, sier Breen. Dette er en organisasjonsstruktur som kan bistå hele næringslivet i denne regionen, sier Breen.

Breen forutsetter at kommunene klarer å koordinere seg i sitt myndighetsarbeid og at man sammen kan hjelpe gründere og skape arbeidsplasser.

Administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark har troen på den nye samlokaliseringen av næringsapparatet i Fjellregionen.

  • Vi håper å bidra til vekst og nye arbeidsplasser i denne regionen, men da er vi avhengig av å bygge en gründerkultur, sier Larsen.

Agroturisme

Direktør Christian Hedløv Engh i Innovasjon Norge mener det er et uutnyttet potensiale i Fjellregionen både innenfor landbruk og biobasert reiseliv.

  • Det er store muligheter i Fjellregionen, der jeg tror agroturisme virkelig er noe å satse på, sier Hedløv Engh.

Målet med samlokaliseringen er en dør inn til næringsapparatet slik at alle kan få den hjelpen de trenger når det gjelder veiledning, finansiering og inkubatorer. De tre aktørene har ulike virkemidler og innfallsvinkler, men skal i fellesskap bidra til vekst og utvikling i Nord-Østerdal.

 

  • Det viktige nå er at det lokale næringslivet kaster seg på. Det er kun i et tett samarbeid med næringsliv og primærnæringer at vi kan skape innovasjon og nye arbeidsplasser, daglig leder Sigrid M. Jansen i Rørosregionen næringshage.

 

Hun presiserer at næringshagen fortsatt skal ha sitt hovedkontor på Røros slik som i dag.

 

På kvelden tirsdag blir åpningen markert med åpent hus på Kompetansesenteret, foredrag om etableringen av Norsk Helsearkiv på Tynset, norsk matproduksjon og framtidsbonden samt suksessen rundt Livestock-festivalen.

 

…………………………………………………………

 

Fakta:

Rørosregionen næringshage:
Rørosregionen Næringshage er et regionalt utviklingsselskap. Næringshagen er et fagmiljø med rundt 6 ansatte som gjennom utvikling av lokalt og regionalt næringsliv skal bidra til sysselsetting og utvikling av regionen. Rådgiverne i næringshagen arbeider tett sammen med næringslivet om forretningsutvikling, innovasjonsprosjekter og generell bedriftsrådgivning. Målet er å bidra til økt lønnsomhet i hver enkelt bedrift, og styrke bedriftenes evne til å møte morgendagens behov.

Næringshagen arbeider i tråd med nasjonale satsninger fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Nærings- og fiskeridepartementet. De følger føringer fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og videre satsingsområder fra Hedmark og Trøndelag fylkeskommuner.

Hedmark kunnskapspark:
Hedmark Kunnskapspark (HKP) er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. HKP jobber aktivt med nettverksbygging og rådgivning til vekstbedrifter. HKP driver også en inkubasjonstjeneste hvor utvalgte bedrifter får ekstra oppfølging i to år. HKP har bioteknologi, ikt og spill samt mat og opplevelser som strategiske satsingsområder, men ønsker alle som har ambisjoner velkommen.

Inkubatorvirksomheten støttes av SIVA og Hedmark Fylkeskommune. Biosmia finansieres fra Hedmark Fylkeskommune og Landbruks- og matdepartementet. Matklyngen Arnea Heidner støttes fra Innovasjon Norge og bedriftene.

Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv i utlandet og Norge som reisemål. Vi er representert i alle landets fylker og i flere enn tretti land.

Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer.
Vi har allikevel tre hovedarbeidsområder:
– Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg
– Vekst i bedrifter: bidra til at bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige
– Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape gode miljøer for innovasjon.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn