Ambisiøs HKP inkubatorbedrift

Gransjøberget Viltkjøkken er en av våre ambisiøse inkubatorbedrifter i Hedmark Kunnskapspark AS. Skogingeniør, jaktleder, elgjeger, setereier, vertinne, lokalmatprodusent og gründer Marianne Smitt-Amundsen Wimmer er ikke redd for å satse. Nå søkes det etter sterkt engasjerte og faglige matmennesker til et nytt produksjonsanlegg.

I oktober stod nytt produksjonsanlegg til Gransjøberget Viltkjøkken AS på Schulstad gård i Hernes ferdig. Produksjon går fra lite kjellerlokale – et cateringkjøkken med årlig kapasitet på 1000 tonn til årlig 20 000 tonn. Produksjonskapasitet utvides for å få lønnsomhet med et volum og for å dekke en økende etterspørsel. Nytt lokale gir nye muligheter med økt bruk av kortreiste råvarer som utegris og lam fra de nærmeste naboer.

Profilproduktene er av råvaren elg og storfugl. Lokalt ressursgrunnlag inn i rene matprodukt og bærekraftig produksjon. Sesongene gir grunnlag for produktene og smakene. ”Tradisjonelle produkt” i ny innpakning som ivaretar krav og forventninger i fremtidige marked, nasjonalt og internasjonalt

Etablering og produktutvikling foregår i tett samspill med egen fagressurs i kokk og pølsemaker Hallgerd Tronsmoen. Den første kvinnelige pølsemaker i Hedmark med erfaring bl.a. fra Nortura og Mattilsynet. Fagkompetanse og teknologi kobles med tradisjonelle resepter og godt mathåndverk fra Østerdalen.

Gransjøberget er en familieeid virksomhet som har tatt steg for steg. Utgangspunkt er en setereiendom med og en skogeiendom på 30 000 mål, jaktturisme med utgangspunkt i skogeiendommen og opplevelsen Gransjøberget Sæter. Jegerne kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Slovakia. I sommersesongen tas det i mot grupper for aktivitet og servering på Gransjøberget sæter. Et setertun med sju seterhus og serveringskapasitet for 60 gjester.

http://gransjoberget.no

#inkubator #mat #landbruk #bioøkonomi #biosmia #Hedmark #hedmarkkunnskapspark #hkp #elverum #innlandet #næringsutvikling #utvikling #vekst #gransjøbergetviltkjøkken

Team Gransjøberget Viltkjøkken AS sammen med Landbruks- og matminister Jon Georg Dale under Grüne Woche 2017, Berlin. Gransjøberget Viltkjøkken var representert på den norske stand, og Marianne Wimmer var med i Landbruks- og matministerens næringslivsdelegasjon. Foto: Østlendingen – Bjørn Frode Løvlund

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

December 9, 2017 by admin | Kategorier: Inkubator |

Skreddersydd forskning for din bedrift

HKP tilbyr veiledning og midler til forskning i din bedrift

På veien fram i utviklingen og veksten av en bedrift kan det dukke opp mange utfordringer. Likeså finnes det mange muligheter. Forskning kan være et nyttig verktøy for å få gjort nødvendige avklaringer, skaffe tilveie kunnskap eller få testet ut nye idéer.

Hedmark Kunnskapspark har fått i oppdrag av Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland å være «kompetansemegler» for bedrifter i Hedmark som jobber med mat, næringsmiddelindustri, ressursutnyttelse og genetikk/bioteknologi.

Vi jobber sammen med din bedrift for å identifisere utfordringer eller muligheter som vi ser at er egnet for å undersøke nærmere. Dette kan dreie seg om alt fra for eksempel produktutvikling og prosessoptimalisering til forbrukertesting og emballasje.

Så kobler vi deg med den riktige forskeren eller det riktige forskningsmiljøet, for å få svar på akkurat det som kan hjelpe din bedrift videre. Videre hjelper vi deg også med å skrive søknaden slik at du kan få midler til å få jobben gjort.

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer om tilbudet!

Kontaktperson: Brit Rønning Johansen brit@hkp.no / mobil: 97631870

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

November 30, 2017 by admin | Kategorier: Biosmia |

Statsbudsjettet – 50 millioner ekstra til innovasjonsarbeidet

Sivas innovasjonsarbeid styrkes med 50 millioner

I budsjettavtalen for 2018 øker Nærings- og fiskeridepartementet tilskuddet til Sivas innovasjonsaktiviteter, med hovedvekt på inkubasjonsprogrammet.
Budsjettavtalen inngått mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti legger til rette for utvikling av flere innovative og lønnsomme bedrifter.
– Dette er et viktig bidrag til omstilling og vekst i norsk næringsliv. En økning på 50 millioner i tilskudd vil bety etablering av flere vekstkraftige bedrifter for framtiden, samt økt verdiskaping i eksisterende næringsliv, sier Randi Torvik, fagansvarlig for Sivas innovasjonsprogrammer.

Viktig bidrag til omstilling
Inkubasjonsprogrammet har stor effekt i næringslivet. Sivas inkubatorer skapte rekordresultat i 2016, med 30 prosent økning i antall bedrifter som fikk hjelp til utvikling og vekst. Den akkumulerte verdiskapingen i inkubasjonsprogrammet fra 2013 -2015 er på 2,6 mrd.
– Siva har arbeidet målrettet med forbedring og synliggjøring av innovasjonsaktivitetene våre de siste årene. Økningen i budsjettet for 2018 representerer en anerkjennelse av dette arbeidet, og det er vi glade for, sier Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll.

Faktaboks: Hva er inkubasjon?
– Et verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksiterende bedrifter – En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer – Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse – Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv

Kontaktpersoner i Siva: Randi Torvik, fagansvarlig program, mobil 971 49 456 Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon, mobil 922 13 106

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn