Biotown 2016 – don’t miss it

Velkommen til Biotown 2016, en konferanse hvor vi setter søkelyset på mulighetene som ligger i bioøkonomien, inkludert ny industriell utnyttelse av råstoffer fra jordbruk og skogbruk. Bioøkonomi er produksjon og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, materialer, farmasøytiske produkter og
bioenergi.
Hamar kulturhus 22. september 2016 – Påmelding: biotown.no
Skjermbilde 2016-07-01 kl. 12.30.13

Gründerboom i Hedmark

Hedmark Kunnskapspark viser vei og kan fortelle at det er spennende tider med mange nyetableringer i Hedmark.

Så langt i år er det etablert åtte prosent flere bedrifter i Hedmark sammenlignet med i fjor. I mai var økningen på hele 29 prosent forteller fylkesråd Thomas Breen og Adm. dir. i Hedmark Kunnskapspark Frank Larsen til Hamar Arbeiderblad og NRK.
Hedmark Kunnskapspark inviterte både Hamar Arbeiderblad og NRK Hedmark Oppland til en liten pressekongeranse i dag hvor de fikk presentert en gledelig utvikling, samt fikk møte nyetablerte gründere som satser hardt for å nå sine målsetninger.
Les mer i Hamar Arbeiderblad, NRK Østnytt og NRK radio (klikk på “nye bedrifter i Hedmark”)
Skjermbilde 2016-06-28 kl. 22.05.19

 

Heidner blir Arena program videre

Det er nå offentliggjort hvilke klynger som nådde opp i den harde konkurransen om opptak til hhv Arena- og NCE-programmet. Det ble kun et tatt opp et prosjekt til NCE, og det er Aquatech Cluster, som dekker havbasert matproduksjon.

For Heidner innebærer dette at vi går perioden ut 2017 på Arena-finansiering. Arena Heidner har imidlertid veldig god fart og utvikling, og gjennom å følge handlingsplan og nedsatt strategi, vil klyngen bli en formidabel søker til NCE-programmet neste år

Les hele pressemeldingen

Nyhetsbrev fra Arena Heidner

Nytt fra regjeringen om Innlandet og bioøkonomi

Innlandet satser på bioøkonomi

Hedmark og Oppland fylkeskommuner jobber nå fram en strategi for bioøkonomi. Grønne og bærekraftige bedrifter knyttet til Bioøkonomisenteret på Hamar er sentrale drivkrefter. Bedriftene registrerer allerede fortrinn ved å satse på regionens naturlige forutsetninger. Les mer om saken

“Mange gode krefter innen bioøkonomi er allerede samlet i Innlandet. I samspillet mellom disse skal Bioøkonomisenteret vokse fram. Vårt senter dreier seg om den grønne bioøkonomien, men med koblinger også til den blå bioøkonomien, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.”

“Bioøkonomisenteret og klyngen Heidner innebærer en kraftig styrking av bioteknologimiljøet her på Innlandet. Det er blitt enklere å rekruttere folk, miljøet er blitt spennende og vitalt, og potensielle samarbeidspartnere eller samtalepartnere er bare noen meter unna, sier daglig leder i SpermVital AS, Nils Christian Steig.”

Skjermbilde 2016-06-16 kl. 13.20.55