Forretningsutvikling på tvers av fylkesgrensa

Tre spennende gründerbedrifter fra Innlandet fikk testet sine forretningsplaner og produkter. Ivrige og hardtarbeidende gründere ble “grillet” av dyktige mentorer som gikk kritisk men konstruktivt til verks. Viktig øvelse for å møte markedet og investorer på en best mulig måte. HKP Innovasjon Norge Skåppå Kunnskapspark Total Innovation.

Mentorer: Jan Gisle Berger, Bjørn Haugeland, Håvard Røste og Ole Farmen (ikke på bilde)

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Godspakke Innlandet – ruster oss for konkurranse

Effektive transportsystemer er en forutsetning for utnyttelse av naturressursene, og for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige på markeder i Europa. Godspakke Innlandet er en helhetlig pakke med tiltak på jernbanenettet i Innlandet for å styrke godstransporten på bane. Det er utviklet en brosjyre basert på en rapport som ser på nytteeffekten av godspakke innlandet. Den endelige rapporten vil bli tilgjengelig i nær fremtid.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ringsaker kommune og HKP med frokostseminar

– Samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark vil ytterligere forsterke næringsarbeidet i Ringsaker. Vi vil nå få anledning både til å løfte prosjekter i samarbeid og til å kunne gå inn med større kraft i veiledning og støtte rundt enkeltbedrifter. Det er veldig gledelig at Hedmark Kunnskapspark etablerer seg her, sier rådmann Jørn Strand.

Med disse ordene er samarbeidet godt i gang. Frokostseminar med næringslivet den 16/2 ble en god seanse der vi fikk synliggjort hvilke områder kommunen satser på, og hvilken kompetanse Hedmark Kunnskapspark kan tilføre næringslivet i Ringsaker. Tor Rullestad informerte om kommunens status, Dag Arnesen fortalte om HKP sin hensikt med å etablere ett årsverk i Ringsaker. Heidi Karlsen og Kristian Bakke Haugen orienterte sammen om hvordan vi som team skal jobbe for å hjelpe næringslivet på en mest mulig effektivt måte. Ida Gulbrandsen tok for seg industri-inkubatorens innhold ved å synliggjøre industri 4.0 og de mulighetene vi står ovenfor med ny teknologi som skal effektivisere industrien. Anders Øfsti i Arena Heidner og Ringsakersokning avsluttet med å presentere bioteknologiklyngen Heidner og mulighetsbilde for fremtidens bioøkonomi med nyetablerte BioSmia.

Industridesigner i HKP, Ida Gulbrandsen

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Populær åpning av BioSmia bioøkonomisenter

Ingen seter var ledige da Hedmark Kunnskapspark inviterte til åpning av BioSmia. Og det var knyttet stor interesse fra politikere, næringsliv og virkemiddelapparat.

Adm. dir. Frank Larsen i HKP ønsket velkommen og kunne fortelle at BioSmia sin rolle er å være en i gang-setter; det vil si å hjelpe næringslivet med å ta ut de ideene de sitter på, for så å få de raskere ut i markedet. Fylkesråd Thomas Breen fulgte opp med si at BioSmia vil bli et viktig koblingsmiljø som skal bidra til å utvikle bioøkonomien i Hedmark. Gratulasjoner og lykkeønskninger kom også fra Arena Heidner v/ Idun Christie, Tretorget v/ Ola Rostad, Høgskolen i Innlandet v/ Morten Ørbeck, Oppland fylkeskommune v/ Aud Hove og Norwegian Wood Cluster v/ Kristin Bjørnstad. Takk også til alle som markerte åpningen med blomster og gaver for anledningen.

Les mer om saken i Hamar Dagblad

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Hey you tech-entrepreneur!

We* are looking for technology-based startups with a scalable business model, international growth ambitions, and a capital need of app. 10-30 MNOK.

Curious? Les mer →

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Åpning av BioSmia

Velkommen til åpning av Biosmia bioøkonomisenter!

Hedmark Kunnskapspark har gleden av å invitere alle interesserte til offisiell åpning av BioSmia bioøkonomisenter den 14. februar kl. 13.00 – 15.00 i Biohus, Holsetgata 22, Hamar. Påmelding til post@heidner.no.

Program:

  • Åpning av BioSmia
  • Taler fra samarbeidspartnere Arena Heidner og Norwegian Wood Cluster
  • Musikalske toner av Erik Lukashaugen og enkel servering

BioSmia er et markedsdrevet bioøkonomisenter med ambisjon om å ta en nasjonal rolle i utviklingen av bioøkonomien. Her er små og store idéer til innovasjon innen bioøkonomi velkomne. Heidner-klyngen har vært blant initativtakerne til senteret og BioSmia utgjør i dag et viktig verktøy for å identifisere og hjelpe til med å løfte fram gode idéer hos klyngens medlemmer.

Senteret etableres av Hedmark Kunnskapspark i Biohus på Hamar og skal videreutvikles med en nodestruktur i Innlandet for å gi nærhet til ressursgrunnlag og kompetansemiljøer.

Les mer på biosmia.no. BioSmia kan også følges på Facebook og Twitter.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentar til saker i OA 26. og 28. januar

Administrerende direktør

Les kommentaren til Frank Larsen, Adm. Dir. i Hedmark Kunnskapspark

KOMMENTAR

Saken: Hedmark Kunnskapspark beskyldes i Oppland Arbeiderblad den 26/1 for “kuppforsøk” innen bioøkonomi.

 

 

 

 

 

 

Saker fra OA

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

HKP har ny adresse i Kongsvinger

Hedmark Kunnskapspark og K+ har flyttet til nye lokaler i Kongsvinger sentrum.

Ny adresse er: Markensveien 1B, 2212 Kongsvinger .

Velkommen!

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

February 2, 2017 by admin | Kategorier: Nyhet |

Frokostseminar i Ringsaker

Meld deg på frokostseminar 16. februar kl. 08:00 – 10:00 i Brugata 8 i regi av Hedmark kunnskapspark og Ringsaker kommune.

Hedmark Kunnskapspark etablerer tett samarbeid med Ringsaker kommune og inviterer til frokostmøte.Ringsaker kommune og Hedmark Kunnskapspark samarbeider tett og håper å bidra til ytterligere vekst og utvikling i næringslivet i Ringsaker.  Vi inviterer i denne sammenhengen til frokostseminar (med enkel frokost) for å markere starten på samarbeidet, samt å fortelle om hvilke målsetninger og hvilke muligheter vi som hjelpere kan tilby vårt næringsliv.

Agenda

  • Velkommen v/ Tor Rullestad Hva er våre prioriteringer fremover
  • Hedmark Kunnskapspark sine mål i Ringsaker v/ Dag Arnesen (HKP)
  • Inkubasjon og etableringer v/ Heidi T. Karlsen og Kristian B. Haugen (HKP)
  • Industridesign v/ Ida Marie Gulbrandsen (HKP)
  • Bioøkonomi i praksis v/ Anders Øfsti (Arena Heidner)

PÅMELDING

Nyhetsbrev fra Ringsaker kommune

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kronikk: Bioøkonomi

Grip mulighetene i bioøkonomien

Bioøkonomi er ikke noe «nytt» for oss i Innlandet. Det omfatter de viktigste næringene for Innlandet opp gjennom historien, hvor skogbruk og matproduksjon har vært drivende krefter i utviklingen. Det nye aspektet i bioøkonomien er at man ser alle de biologiske næringene i sammenheng, og utvikler samarbeid og nye produkter på tvers av næringene. Utnyttelse av restråstoff og restprodukter er sentralt. Det er et mål å utnytte alle verdier i verdipyramiden. Det er også et poeng at ressursene skal være kortreiste og foredlet på en bærekraftig måte. Les mer →

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

January 24, 2017 by admin | Kategorier: Bioøkonomi |