Prosjektleder for Bioøkonomisenter er ansatt

Hedmark Kunnskapspark har ansatt Yngve Sætre som prosjektleder for Bioøkonomisenter. Han har bred faglig bakgrunn med bl.a. cand. agric. fra Norges Landbrukshøgskole på Ås og 1. avdeling Juridicum. Han har mangeårig politisk erfaring er svært engasjert i utviklingen av bioøkonomi. Yngve starter 15. august.

Les mer på heidner.no

May 27, 2016 by Dag Arnesen | Kategorier: Bioøkonomi |

HKP deltar på Innovasjonstalen – Gjøvik 1. juni

Norge går fra særstilling til omstilling, og vi vil som nasjonale virkemiddelaktører være viktige bidragsytere i tiden fremover. Det finnes ingen enkel fasit. Det er et nasjonalt løft der alle må bidra. I årets innovasjonstale vil vi komme med refleksjoner til hvordan vi kan bidra til en ny, ekspansiv, innovativ og produktiv næringsaktivitet

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA inviterer i fellesskap til Innovasjonstalen 2016. Denne holdes i Oslo 31. mai, og for Innlandet arrangeres den på NTNU i Gjøvik 1. juni, og Lokalt på Kongsvinger den 2. juni.

Vi ønsker gjennom Innovasjonstalen 2016 å dele våre felles betraktninger og erfaringsgrunnlag i den viktige tiden Norge og Innlandet er i og beveger seg inn i.

Bli med og delta i diskusjoner og samtaler om Norges og Innlandets fremtid!

Se fullt program og meld deg på via Innovasjon Norge sin nettside:

Arrangementet er åpent for kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, akademia, studenter og presse. Ingen deltakeravgift.

Hedmark Kunnskapspark skal holde et innlegg, og vi har med oss vår inkubatorbedrift Orbiton som gir oss innblikk i sin spennende droneverden.

Skjermbilde 2016-05-12 kl. 16.19.22                                                                                                                                                                           Skjermbilde 2016-03-10 kl. 09.06.39

Mjøskonferansen 2016

Næringslivet samles på Gjøvik i juni hvert år, og Mjøskonferansen er en viktig tradisjon for brobygging mellom kommuner, fylkene og bedrifter. Konferansen er et ledd i flere aktiviteter som bør favnes av Mjøsa, Norges største innsjø og den 35. største i Europa (slått av Gardasjøen på 34. plass). Mjøsa som på godt og vondt skiller oss fra hverandre, men som samtidig gir en usedvanlig god mulighet til å binde folket og næringslivet sammen på en stolt måte, må i større grad implementeres som begrep.

“Mjøsa er et potensielt bindeledd for hele regionen, den favner tre fylker og et hav av kommuner. Felles er at alle er stolte av Mjøs-beliggenheten. Vi må samles rundt Mjøsa. Mjøsa bør være selve symbolet for en hel region med felles tanker og utvikling.” DagA

Så meld deg på årets Mjøskonferanse. En konferanse som gir deg inspirasjon gjennom de mange spennende foredragsholderne, og ikke minst gjennom de andre deltagerne som du bygger gode relasjoner til.

Tema 2016: Sammen om å skape

Skjermbilde 2016-05-19 kl. 14.52.07

Award; “Iconic Women in Social Change” til Kari Egge

HKP inkubatorbedrift Halve Verden når nye barrierer, og mottar viktig pris:

Det blir stor stas når Kari Egge skal holde presentasjon ved årets Women Economic Forum (WEF) den 16 – 21 mai i New Delhi, India. Ikke bare er hun invitert til å holde presentasjon om sitt virke og tjenester, hun er også invitert for å motta den prestisjefylte prisen; “Iconic Women in Social Change”.

Dette er en stor annerkjennelse for meg og mitt arbeid sier Kari Egge. Og det er en ære å få komme WEF og bringe mitt budskap frem i lyset, som jeg mener er så utrolig viktig for kvinner, spesielt i den 3. verden. Kari Egge mottar prisen for lang og tro tjeneste innen sosial og økonomisk utvikling i norske og internasjonale humanitære organisasjoner i utviklingsland. Jeg har jobbet med dette siden 1983 kan Kari fortelle, som den 18. mai altså skal holde foredrag i New Delhi om hvordan vi alle kan øke kvaliteten på vår egen bevissthet rundt uløste sosiale verdensproblemer. Les mer →

May 18, 2016 by Dag Arnesen | Kategorier: Nyhet |

Ging – utvider sortimentet

Hurra for Ging som har fått en søster!

Ging AS har redesignet seg og lansert en ny Gingsmak produsert hos Arendals Bryggeri. Nå kan du kjøpe Ging Original og Ging Sparkling på etablerte og nye utsalgs- og spisesteder.

Og det selger! Godt etablerte “Gingsteder” har i løpet av de siste tre ukene doblet og tredoblet sitt salg. Spesielt har det nye familiemedlemmet, Ging Sparkling, fått god mottagelse og selger godt i en tidlig fase. Antoinette Botti, kvinnen bak Ging AS er meget fornøyd og ser nye muligheter, og som hun sier; Det er godt å få positiv respons fra kundene og markedet.

Det arbeides tett med Arendals Bryggeri og kunnskapsrike drikkeglade mennesker i Antoinette sitt nettverk, og bli ikke overrasket om det kommer flere medlemmer i Gingfamilien det kommende året. Hedmark Kunnskapspark AS ønsker tidligere inkubatorbedrift Ging lykke til og håper på masse salg og økt omsetning i tiden fremover.

Visit ging.no

Visit us på www.ging.no

 

Halve verden, 50 prosent det

HKP Inkubatorbedrift:

Ca. 50% av verdens befolkning er kvinner, og med fokus på kvinner, kunnskap og ledelse har Halve Verden funnet sin litt spesielle nisje i et område som ivrer etter læring og utvikling.

Halve Verden tilbyr lederutviklingsprogrammer for kvinner i utviklingsland. Etter mange år i lederstillinger i utviklingsland har gründer Kari Egge spesielt merket seg at det er stor mangel på kvinnelige ledere på alle nivåer i samfunnet. Mens vi invisterer i helse, mat og utdanning, gir vi ikke jenter og kvinner kunnskaper om hva det betyr å lede og være aktive deltakere i samfunnsutviklingen. Dette har ført til et stort underskudd på kvalifiserte kvinnelige ledere på alle nivåer. Dette er også et større problem enn vi tror i Norge der vi må vedkjenne oss at omtrent alle ledende stillinger i det offentlige og næringslivet er besatt av menn. Det er viktig å gi jenter og kvinner som ønsker å lede muligheter til å utvikle sitt lederskapspotensiale slik at visjonen om et mer likestilt arbeidsliv kan bli en realitet her i Norge, og også i utviklingsland der det er enda færre muligheter for kvinner til ledelsesutvikling og opplæring.
Skjermbilde 2016-05-04 kl. 16.50.27

Inkubatorforum 2016: Øvelse gjør mester!

I hele 2016 kjører vi Inkubatorforum for våre bedrifter:

Først ut er:

– Erfaringsutveksling – Hamar – 19. mai.

Et tema som er meget relevant for alle gründere. Samlingen har fokuset på å lære av hverandres feil. Vi legger opp til korte presentasjoner, der man åpent prøver å lære bort hva man har gjort av feil som andre kan lære av. «Ikke bli flau av dine feil, lær av dem og start på nytt» Richard Branson

Årsplan:

– Hvordan få investor – Hamar- 1. Juni.
– Markedsinnsikt – Hamar- 31. august.
– Prosjektplanlegging – Kongsvinger, 14. september.
– Prosjektplanlegging – Hamar, 21. september.
– Budsjettering og økonomistyring, – Kongsvinger, 12. oktober.
– Budsjettering og økonomistyring, – Hamar, 19. oktober.
– Medietrening, – Hamar, 16. november.
– Medietrening – Kongsvinger, 23. november.
– Styret og styrearbeid, hva, hvordan, krav m.m. – Hamar, 7. desember.

May 2, 2016 by Dag Arnesen | Kategorier: Inkubator |