Hurra for nye 2 millioner til BioSmia!

BioSmia er også i 2017 tildelt en solid støtte til oppbygging av et Bioøkonomisenter på Innlandet. Beløpet bevilges igjennom LMD sitt budsjett og går direkte til Hedmark Kunnskapspark og BioSmia.

“Landbruks- og matdepartementet gjer framlegg om ei løyving på 2 mill. kroner til samarbeidet i den blå-grønne bioteknologiske næringsklynga på Hamar retta mot innovasjonssenteret BioSmia – Senter for marknadsdriven bioinnovasjon.”  Side 65 i LMD sitt budsjett for 2017

skjermbilde-2016-10-07-kl-12-56-58

 

BioSmia omtalt i Trontaledebatten

Utdrag fra innlegg av Rangdi Krogstad (H)

skjermbilde-2016-10-07-kl-12-00-19

“Bioøknomi er den nye oljen og der har Hedmark og innlandet store muligheter og store ressurser. Ikke bare kan vi bidra til det grønne skiftet, jeg vil påstå at vi er en viktig del av det grønne skiftet. (Vi gleder oss til Bioøkonomimeldingen kommer, vi er klare, følg med og se til Hedmark!)”

“Vi har et bioøkonomimiljø i Hedmark som er verdensledende på flere områder, både på kompetanse og eksport. Dette gjelder spesielt innen avl, foredling, og reproduksjon av dyr, planter og fisk! Regjeringen har også nå hjulpet til med noe regelverk slik at det nå er miljøer som forsker på oppdrett av røye. Innlandet har gode forutsetninger på oppdrett med stabilt vær, lite storm og lite bølger og også god plass på land der det kan være aktuelt. Vi ønsker oss mer røye som er født og oppvokst i innlandet før den blir til blant annet rakfisk.”

“Biosmia på Hamar er et senter for markedsdrevet bioinnovasjon – dette er vakre ord for en stolt Høyre politiker fra Innlandet og det er ord med masse innhold, viktige, lønnsomme arbeidsplasser og det er bærekraftig inn i fremtiden.”

Hedmark er kjent for sine stolte mattradisjoner og nå er det optimisme innen landbruket. Mat med historie er hyggelig og selger godt, trygg mat er en viktig forutsetning for dette og dyrehelse er alfa og omega. Matproduksjonen øker og det er virkelig mulighet for lønnsom næring i skjæringspunktet, mat og matopplevelse, natur og naturopplevelser. Siden vi har så mange og dyktige matprodusenter i Hedmark og fantastisk natur er dette næring det kan leveres mye av, både sommer og vinter. Et profesjonalisert reiseliv i tett samarbeid med grupperinger av matprodusenter vil gi økt verdiskaping, stolthet og kommersialisering!

Vi har naturgitte forutsetninger, vi har kompetanse og vi har dyktige aktører som både vil og kan bidra både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

INNLANDSHAVET – en ny blågrønn arena

skjermbilde-2016-09-27-kl-11-22-00

INNLANDSHAVET
”Matøkonomien – bærekraftig verdiskaping fra land og hav”

Vi har gleden av å invitere til en ny næringsarena for blå og grønn sektor.

Norsk matøkonomi har enorm bredde fra tradisjonelt jordbruk og fiske via små lokale selskap til multi-nasjonale konsern og produksjonen omfatter både mat, innsatsfaktorer til matproduksjon, foredling av mat, gjenvinning av restråstoff og avfall, utnyttelse av nye råvarer, teknologileveranser og tjenesteytende næringer i mange varianter. Verdens matøkonomi er i endring, noe som gir både muligheter og utfordringer for norske selskaper, arbeidstakere og de som legger rammene for sektoren. Les mer →

September 30, 2016 by Dag Arnesen | Kategorier: Bioøkonomi |

Avlsprogrammet Arctic Red i god utvikling

skjermbilde-2016-09-23-kl-12-22-31

Uke 38 har vært en spennende uke! Da dro nemlig vi som jobber med avlsprosjektet Arctic Red til fjells sammen med et team fra Høgskolen i Hedmark og prøvde å få fatt i litt flott gyterøye, der avkommet skal inkorporeres i røyeavlsprogrammet som vi holder på å etablere. Det ryktes om gode vekstgener på denne fisken fra Savalen på Tynset, og det er en kjærkommen egenskap hos et avlsdyr.

“Dette var en utrolig opplevelse å få være med på! Jeg løp rundt overalt og var sikkert i veien der jeg prøvde å ta bilder, fange fisk, ta prøver å stryke rogn samtidig”.  Karina Hauge Johansen, prosjektleder Arctic Red

Les mer og se bilder fra “ekspedisjonen”.

September 23, 2016 by Dag Arnesen | Kategorier: Uncategorized |

Biotown og Fakta på bordet!

biotown-bilde
Bioøkonomi – hva kan det bety for Innlandet?

Bli med og diskuter mulighetene som ligger i en satsing på bioøkonomi og det grønne skiftet. Vi lover foredragsholdere som vil inspirere og utfordre. Velkommen til Biotown 22. september i Hamar kulturhus! Det er fri inngang, men konferansen krever påmelding. Se programmet.

Genredigert mat – Hva er det, og hva vil det bety for deg?

21. september – kvelden før biotown, arrangeres et åpent folkemøte om bruk av genredigering eller CRISPR i norsk matproduksjon. Temaet engasjerer og skaper debatt, og mange venter på hvordan Norge og EU vil forme sitt regelverk innen dette. I Norge sa vi nei til GMO – skal vi si ja til genredigering? Les mer.

INNLANDSHAVET – EN NASJONAL NÆRINGSARENA

Bilde fra venstre: Frank Larsen, Adm. dir. Hedmark Kunnskapspark - Oddvar Hemsøe, Leder for Lutefiskfestivalen – Åge Skinstad, Adm. dir. NHO Innlandet

Bilde fra venstre: Frank Larsen, Adm. dir. Hedmark Kunnskapspark – Oddvar Hemsøe, Leder for Lutefiskfestivalen – Åge Skinstad, Adm. dir. NHO Innlandet

Næringsliv, politikere, forskningsmiljøer samt havbruks- og landbruksnæringen er enige; Vi lager en arena som samler blå og grønn sektor. Ambisjonen med INNLANDSHAVET er å etablere en nasjonal konferanse om bioøkonomi hvor begge sektorer møtes for å drøfte utfordringer og muligheter innenfor norsk matindustri. Les også sak i Hamar Dagblad. Les mer →

Pressekonferanse

Dato: Mandag 5. september
Tid: Kl. 14:00
Sted: Biohus, Holsetgata 22, Hamar

Tema: ”INNLANDSHAVET”

NHO Innlandet og HKP har gleden av å invitere til pressekonferanse. Det skal etableres en ny nasjonal næringsarena som skal knytte sentrale miljøer sammen gjennom kompetansedeling. Konferansen “Innlandshavet” er nasjonalt forankret og skal gi grunnlag for videreutvikling og fremtidig vekst i Norges viktigste kjernevirksomhet.

Velkommen!

Kontakt: Dag Arnesen, tel. 971 46 116

September 2, 2016 by Dag Arnesen | Kategorier: Nyhet |