Nøkkeltall sysselsetting Innlandet

I uke 12 presenterte Statistisk Sentralbyrå nye tall for utviklingen i antall arbeidsplasser på kommunenivå. Dessverre ble det et fall i antall sysselsatte med arbeidssted i Hedmark i fjor, etter to år med bedre utvikling enn Norge i 2014 og 2015. Trysil fikk flest nye arbeidsplasser i Hedmark i fjor med en vekst på 2,65 prosent. Svakest utvikling var det i Våler med et fall på 6,58 prosent. Se alle tallene og utviklingen over tid på HKPs Nøkkeltall Innlandet.

 

 

 

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BioSmia idébank

Har du en forretningsidé innen bioøkonomi? Send den inn til BioSmia via den nye «idékassen» så kan vi sammen finne ut hvordan vi kan gå videre for å sette idéen ut i livet. Prøv da vel!

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Comming up!

Corroded

Intense, Fast-Paced, Ever-Changing Battles. The ultimate free-for-all online arena brawler. Early Access release on Steam – April 2017. Corroded is the next generation Arena Brawler, which will engulf you in a world where robots, which you control, fight for our amusement.

Produsent av Corroded er HKP inkubatorbedrift Encircle Games

Encircle Games Facebook

Hamar Game Collective

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Rapporten bak Godspakke Innlandet

En bred Allianse av 18 aktører stiller seg bak ønsket om å få gjennomført de 7 tiltakene i Godspakke Innlandet. Pakken som koster 2,6 mrd er antatt samfunnsøkonomisk lønnsom når neddiskontert årlig nåverdi er over 200 mill. kroner – beregnet årlig nytteverdi er på hele 416 mill. kroner.

Analysen er utarbeidet av Geir Berg i Flowchange AS i samarbeid med Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund og Yngve Sjåstad Andreassen i Hedmark Kunnskapspark.

Godspakke Innlandet

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Baner vei for gods

I regjeringens forslag til godspakke for Innlandet legges det opp til at Norsenga ved Kongsvinger blir et nav for opplasting av tømmer i Norge. Regjeringen foreslår at en ny tømmerterminal nord for Kongsvinger skal bygges ut og erstatter Norsenga med dagens beliggenhet. Les  hele artikkel i mittkongsvinger.no

Yngve S. Andreassen i HKP/K+ er vår mann på transportløsninger og Godspakke Innlandet.

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nye medarbeidere på Tynset

Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyskapende på Tynset

Hedmark kunnskapspark etablerer seg på Tynset, der Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad er nyansatt for å lede arbeidet med innovasjon og vekst.

”Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet for næringslivet i regionen, og jeg mener vi har fått to kompetente og dyktige medarbeidere til å lede dette arbeidet”, sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark.

Hedmark Kunnskapspark er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark. Dette i nært samarbeid med næringsliv, høyskole- og universitetsmiljøer og virkemiddelapparatet. Les mer →

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Forretningsutvikling på tvers av fylkesgrensa

Tre spennende gründerbedrifter fra Innlandet fikk testet sine forretningsplaner og produkter. Ivrige og hardtarbeidende gründere ble “grillet” av dyktige mentorer som gikk kritisk men konstruktivt til verks. Viktig øvelse for å møte markedet og investorer på en best mulig måte. HKP Innovasjon Norge Skåppå Kunnskapspark Total Innovation.

Mentorer: Jan Gisle Berger, Bjørn Haugeland, Håvard Røste og Ole Farmen (ikke på bilde)

Del artikkelen:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn